Auxiliar d’infermeria o tècnic/ca d’atenció sociosanitària a l’Ajuntament d’Artà

MANUEL GALAN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a auxiliar d’infermeria o tècnic/ca d’atenció sociosanitària, per començar a fer feina el 7 d’octubre aproximadament, i fins el 31 de gener de 2023, a jornada completa i, per cobrir les vacances del personal al Centre de dia i SAD.

REQUISITS:

  • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
  • Coneixements de llengua catalana (nivell B2).
  • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
  • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
  • Estar en possessió de la titulació de tècnic d’auxiliar d’infermeria o tècnic d’atenció sociosanitària o equivalent.
  • ES VALORARÀ:

Experiència en un lloc de feina de similars característiques.

Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.

ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
Del 23 al 29 de setembre de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a l’oficina municipal de la Colònia de Sant Pere.
Amb el currículum s’ha d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). En cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar, juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
Les contractacions de personal estaran supeditades al compliment del que estableix el Real Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat a l’ocupació i la transformació del mercat de treball.
PROVA DE CATALÀ:
La data de realització de la prova de nivell B2, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dia 4 d’octubre a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.

Més informació a la pàgina del Ajuntament.

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s