Encarregat/da de refugis – Encargado/a de refugios a Artà. (SOIB)

Encarregat/da de refugis – Encargado/a de refugios

Entidad: IBANAT

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 31/08/2022

Fecha fin solicitudes: 06/09/2022

Funciones:

– Realització de les tasques sota les ordres directes d’un facultatiu tècnic i supervisió d’un facultatiu superior.

– Atenció i informació al públic.

– Recollida i elaboració de resums en relació a dades estadístiques i d’ús públic i càlculs d’estadística elemental.

– Redacció de correspondència amb iniciativa pròpia.

– Maneig, en el seu cas, de caixa de cobraments i pagaments efectuant les anotacions corresponents.

– Comunicacions telefòniques i de fax, radiofòniques internes i externes i correu electrònic.

– Elaboració de documentació

Més informació de les tasques a desenvolupar: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5342572&coduo=1224&lang=ca Informació sobre valoració de mèrits: http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3611161&coduo=1224&lang=ca

Més informació i inscripccions: