Arxiu de la categoria: Actualitat laboral

Actualitat laboral

L’Ajuntament d’Artà contracta una agent d’igualtat i un informàtic gràcies a un ajut del SOIB

1443-nous-treballadors-exterior

L’Ajuntament d’Artà compta amb dos nous treballadors, que s’han incorporat al consistori gràcies a una subvenció del SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears), a través d’un programa de contractació de joves qualificats que compta amb el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) i el Fons Social Europeu (FSE).

Els dos nous treballadors són Biel Padilla, tècnic superior d’administració de sistemes informàtics en xarxa, i Raquel Tapia, treballadora social. Tots dos varen començar a fer feina a l’Ajuntament el passat dimecres, 15 de febrer, i el seus contractes tenen una durada de 9 i 8 mesos, respectivament.

Funcions

La funció de la nova agent d’igualtat és l’elaboració d’un Pla d’Igualtat Municipal. Durà a terme un diagnòstic que permeti conèixer les necessitats i problemàticques socials en matèria de gènere al municipi, dectectar línies de treball en xarxa, analitzar els recursos existents i, finalment, elaborar un document de proposta de Pla d’Igualtat Municipal.

El tècnic informàtic, per la seva banda, ha de dur a terme la migració d’aplicacions auxiliars, el rediseny de la xarxa de comunicacions de l’Ajuntament i el manteniment dels ordinadors del consistori, tant pel que fa a sistemes operatius com pel que fa a instal·lacions de programes, creació d’scripts, antivirus, etc.

Els aspirants per a aquests dos llocs de feina havien de ser joves majors de 18 anys i menors de 30, desocupats, inscrits al SOIB i al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, entre d’altres requisits.

L’Ajuntament d’Artà contractarà un/a agent d’igualtat i un/a tècnic informàtic

oferta de feina sense estimartà

 

logos-fusio

La incorporació es farà gràcies a una subvenció del SOIB en el marc del programa SOIB JOVE

L’Ajuntament d’Artà contractarà un/a agent d’igualtat i un/a tècnic informàtic per fer feina al consistori, gràcies a una subvenció del SOIB (Servei d’Ocupació de les Illes Balears) en el marc del programa SOIB JOVE. Aquest programa compta amb la participació del SOIB, el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE) i el Fons Social Europeu (FSE).

AGENT D’IGUALTAT

El contracte serà de 8 mesos.

Funcions:Elaboració i implementació d’un Pla Municipal d’Igualtat de Gènere.

Requisits: Els aspirants han de ser joves (majors de 18 anys i menors de 30) desocupats, inscrits al SOIB i al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que siguin diplomats o graus universitaris relacionats amb l’àmbit de les ciències socials, i que acompleixin la resta de requisits que estableix la convocatòria de joves qualificats 2016. Es valorarà formació complementària sobre gènere, agent d’igualtat, polítiques públiques i plans d’igualtat i també han de tenir el certificat de català de nivell C1 o equivalent.

TÈCNIC INFORMÀTIC

El contracte serà de 9 mesos.

Funcions:Migració d’aplicacions auxiliars, redisseny de la xarxa de comunicacions de l’Ajuntament i el manteniment dels ordinadors de l’Ajuntament, tant pel que fa a sistemes operatius com a instal·lacions de programes, creació d’scripts, antivirus, etc.

Requisits: Els aspirants han de ser joves (majors de 18 anys i menors de 30) desocupats, inscrits al SOIB i al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que tenguin formació professional de grau superior en sistemes informàtics en xarxa o en Desenvolupament d’aplicacions web, i que acompleixin la resta de requisits que estableix la convocatòria de joves qualificats 2016.  També han de tenir el certificat de català de nivell C1 o equivalent.

Quant al procés de selecció, el SOIB citarà totes aquelles persones que acompleixin els requisits.

Les persones interessades en rebre més informació poden adreçar-se al Servei d’Ocupació, Formació i Immigració de l’Ajuntament (tel. 971 82 95 95).

Creació d’una borsa de treball de treballadors/es socials per cobrir, interinament o temporalment, places vacants, necessitats o substitucions de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Artà

oferta de feina sense estimartà

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Artà, en la sessió celebrada el 22 de desembre de 2016, va resoldre aprovar la convocatòria i les bases per crear una borsa de treball de treballadors/es socials per cobrir, interinament o temporalment, places vacants, necessitats o substitucions de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament.

Podeu trobar tota la informació clicant aquí

L’Ajuntament d’Artà comptarà amb un nou agent d’ocupació i desenvolupament local

logos

S’encarregarà de desenvolupar les polítiques de reactivació econòmica que marca el Pla d’Acció Municipal (PAM). El consistori ha aconseguit un ajut del SOIB per poder fer la contractació

Artà comptarà amb un nou agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL). La seva feina consistirà en el desenvolupament de l’eix 2 (reactivació econòmica) marcat en el Pla d’Acció Municipal, és a dir, el full de ruta del consistori fins el 2019.

Aquesta contractació es durà a terme gràcies a un ajut del SOIB, que finança un 80 per cent del cost durant un any i és prorrogable a la durada del projecte, que en aquest cas és de tres anys.

Condicions

Els aspirants a aconseguir la feina han de ser persones desocupades apuntades al SOIB que hagin superat el primer o el segon cicle de les següents titulacions: Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Sociologia, Relacions Laborals o Educació Social. Les condicions del contracte es regiran segons el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament i l’inici del contracte està previst per al mes de desembre.

Els interessats es poden posar en contacte amb el tècnic responsable de planificació  i promoció econòmica de l’Ajuntament: 971 82 95 95 (ext. 105)

Quatre nous treballadors s’han incorporat a l’Ajuntament.

Quatre nous treballadors s’han incorporat a l’Ajuntament, gràcies al programa ‘Visibles 2016’ del SOIB. Són tres peons de brigada i una ordenança per al CEIP Na Caragol i faran feina al consistori durant sis mesos.

La imagen puede contener: 5 personas , personas sonriendo

Oferta de feina: fisioterapeuta o terapeuta ocupacional

oferta de feina sense estimartà

 

L’Ajuntament d’Artà té previst contractar, amb jornada de 25 hores setmanals, un/a fisioterapeuta o terapeuta ocupacional,  com a personal laboral per cobrir una vacant durant set mesos i mentre es fa la convocatòria corresponent.

REQUISITS:

– Títol de fisioterapeuta  o de terapeuta ocupacional.

– Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.

– Coneixements de llengua catalana C1 (antic C).

– No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.

– No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per exercir funcions públiques.

ES VALORARÀ:

– Experiència en un lloc de feina de la mateixa categoria.

– Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.

ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:

Del 23 al 27 de setembre de 2016 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles). Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests si es duen els originals, perquè el personal funcionari que els rep els pugui confrontar.

 En el supòsit que la persona aspirant lliuri la sol·licitud segons alguna de les altres modalitats determinades a l’article 38.4 de la Llei 4/1999, aquesta ha de comunicar immediatament aquest fet enviant un fax al 971 835 037 per acreditar que ha presentat la sol·licitud, en què ha de figurar el segell oficial d’entrada amb indicació de la data. No s’admetran les sol·licituds presentades fora d’aquest termini.

PROVA DE CATALÀ:

La data de realització de la prova de nivell C1, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, es determinarà a la relació provisional de persones admeses i excloses.