Personal atenció al client alemany/Personal atención al cliente alemán a Manacor (SOIB)

Personal atenció al client alemany/Personal atención al cliente alemán

Entidad: Assessoria laboral-Asesoría laboral

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 14/09/2022

Fecha fin solicitudes: 21/09/2022

Funciones:

-Atenció telefònica i correu electrònic. Revisió de documentació i traducció de correus.

-Atención telefónica y correo electrónico. Revisión de documentación y traducción de correos.

Més informació i inscripcions:

Oficial serveis tècnics / Oficial servicios técnicos a Capdepera (SOIB)

Oficial serveis tècnics / Oficial servicios técnicos

Entidad: Empresa hosteleria

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Capdepera

Fecha inicio solicitudes: 14/09/2022

Fecha fin solicitudes: 19/09/2022

Funciones:

Les pròpies del departament de serveis tècnics: resolució de les averies de les habitacions i dels clients, Realització de feines de manteniment de l’hotel.

Las propias del departamento de servicios técnicos: resolución de las averías de las habitaciones y de los clientes. Realización de trabajos de mantenimiento del hotel.

Més informació i inscripcions:

AJUDANT/A DE CAMBRER/A A CALA RAJADA

Serrano Hotels selecciona: CAMARER@/ AYUDANTE DE CAMARER@

Buscamos una persona resolutiva, con iniciativa, tolerante, flexible, alegre y que le guste el trabajo en equipo.

Se requiere experiencia previa en puesto similar y con idiomas (inglés y alemán).

Se valorará polivalencia en bar y comedor.

Se ofrece alojamiento en Cala Rajada.

Interesad@s enviar CV a: seleccion@serranohotels.com

Cap de serveis de neteja viària, jardineria i recollida de residus / Jefe de servicios de limpieza viaria, jardinería y recogida de residuos a Capdepera (SOIB)

Cap de serveis de neteja viària, jardineria i recollida de residus / Jefe de servicios de limpieza viaria, jardinería y recogida de residuos.

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Capdepera

Fecha inicio solicitudes: 13/09/2022

Fecha fin solicitudes: 20/09/2022

Funciones

· Direcció, planificació i seguiment de contractes externalitzats de serveis municipals de neteja viària, jardineria i similars. · Interlocució i relacions amb el client (administració pública). · Gestió, resolució i seguiment d’incidències relacionades amb el servei. · Control de personal adscrit als serveis. · Certificació i facturació dels treballs realitzats · Reportar els resultats davant l’adreça de l’empresa. ·

Dirección, planificación y seguimiento de contratos externalizados de servicios municipales de limpieza viaria, jardinería y similares. · Interlocución y relaciones con el cliente (administración pública). · Gestión, resolución y seguimiento de incidencias relacionadas con el servicio. · Control de personal adscrito a los servicios. · Certificación y facturación de los trabajos realizados ·Reporte de resultados ante la dirección de la empresa.

Més informació i inscripcions:

AJUDANT/A DE CUINA A CAPDEPERA (soib)

Ajudant cuina / Ayudante de cocina

Entidad: Empresa hosteleria

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Capdepera

Fecha inicio solicitudes: 13/09/2022

Fecha fin solicitudes: 18/09/2022

Funciones:

Les pròpies d’un ajudant de cuina a un hotel Las propias de un ayudante de cocina en un hotel

Més informació i inscripcions:

Instal·lador electricista oficial 1ª i oficial 2ª a Manacor (SOIB)

Instal·lador electricista oficial 1ª i oficial 2ª

Entidad: Empresa instal.ladora

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 14/09/2022

Fecha fin solicitudes: 19/09/2022

Funciones:

Muntatge, conservació i reparació d’instal·lacions elèctriques i fotovoltaiques.

Montaje, conservación y reparación de instalaciones eléctricas y fotovoltaicas.

Més informació i inscripcions: