Formació Gratuïta (SOIB) Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars
fotovoltaiques.

Formació gratuïta NÚM. PLACES DEL CURS: 18

Nivell CP: 2
CODI CP: ENAE0108 Núm. Ordre: MP122/22

Informació, inscripció i realització:
Centre Impartidor: IES MANACOR Adreça: Camí Ses Tapareres, 32
Persona de contacte: Pedro Benayas
Telèfon: 971551489
Adreça electrònica: pbenayas@iesmanacor.cat
Selecció: Entrevista personal
Consultau el nostre web a: http://www.soib.es

ITINERARI MODULAR DEL CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

ACCIÓ FORMATIVA: Replanteig d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
Codi MF: 0835_2 Núm. acció formativa: 1231/22
Durada: 150h Horari: Dilluns – Dijous15:15 – 20:45
Inici: 17/10/2022 Acabament: 13/12/2022
Data límit d’inscripció: 12/10/2022 Data de selecció: 14/10/2022

ACCIÓ FORMATIVA: Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
Codi MF: 0836_2 Núm. acció formativa: 1232/22
Durada: 210h Horari: Dilluns – Dijous15:15 – 20:45
Inici: 14/12/2022 Acabament: 16/03/2023
Data límit d’inscripció: 12/10/2022 Data de selecció: 14/10/2022

ACCIÓ FORMATIVA: Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
Codi MF: 0837_2 Núm. acció formativa: 1233/22
Durada: 60h Horari: Dilluns – Dijous15:15 – 20:45
Inici: 16/03/2023 Acabament: 05/04/2023
Data límit d’inscripció: 12/10/2022 Data de selecció: 14/10/2022

ACCIÓ FORMATIVA: Mòdul de pràctiques laborals no professionals
Codi MF: MP0032 Núm. acció formativa: 1234/22
Durada: 120h Horari: Segons l’empresa
Inici: 17/04/2023 (aproximada segons les empreses) Acabament: 12/05/2023 (aproximada)
Data límit d’inscripció: 12/10/2022 Data de selecció: 14/10/2022

REQUISITS DE L’ALUMNAT:
Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites en el SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans d’iniciar el curs i han de complir els requisits establerts en l’article 20.2 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, que regula els certificats de professionalitat.

Les persones interessades a participar en les accions formatives han d’estar inscrites al
SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans de formalitzar la sol·licitud del curs.
Per poder accedir s’ha de disposar d’un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al que es vol accedir. En el cas de que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al que es desitja accedir.
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FPI)
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Tenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un títol de nivell acadèmic superior.
 • Tenir un títol de Formació Professional Bàsica.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI)
 • Haver superat el curs de formació específic per l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració Educativa.
 • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
 • Haver superat la prova d’accés a la Universitat per majors de 25 anys i/o 45 anys.
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

INFORMACIÓ, INSCRIPCIÓ I REALITZACIÓ:
El procés d’inscripció serà telemàtic.
S’ha d’enviar la sol·licitud totalment emplenada (D9) amb la documentació escanejada al correu electrònic (pbenayas@iesmanacor.cat).
Documentació a aportar: full de demanda emplenat, signat i escanejat (D9) + DNI escanejat

 • Titulació acadèmica escanejada.
  A més, les persones interessades a participar en les accions formatives (tant aturades com
  ocupades) han d’estar inscrites al SOIB amb la demanda d’ocupació actualitzada abans de
  formalitzar la sol·licitud del curs. Per tant també hauran d’aportar:
  Persones ocupades: darrera nòmina o contracte laboral escanejat i la targeta de demanda
  d’ocupació del SOIB actualitzada escanejada
  Persones desocupades: targeta de demanda d’ocupació del SOIB actualitzada escanejada
  El centre, un cop rebuda la sol·licitud, enviarà un correu electrònic de confirmació.
  Posteriorment es comprovaran els mèrits de les persones sol·licitants, es baremaran les
  sol·licituds i es realitzaran les entrevistes a les persones preseleccionades.

Col·lectius prioritaris:

 • Persones que han iniciat un itinerari personalitzat d’inserció amb un mes d’anterioritat a l’inici de l’acció formativa.
 • Treballadors afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació.
 • Joves d’entre 16 i 29 anys desocupats.
 • Persones de més de 45 anys desocupades.
 • Persones desocupades de llarga durada (12 mesos ininterromputs dins un període de 18 mesos).
 • Dones desocupades, en les qualificacions en què tenguin poca presència.
 • Persones amb discapacitat desocupades.
 • Persones amb unitats de competència pendents de cursar per poder completar un certificat de professionalitat.

Tècnic/a activitats esportives aquàtiques-Técnico/a actividades deportivas acuáticas a Son Servera (SOIB)

Tècnic/a activitats esportives aquàtiques-Técnico/a actividades deportivas acuáticas

Entidad: Compleix esportiu

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 19/09/2022

Fecha fin solicitudes: 27/09/2022

Funciones:

Impartir cursos de natació infantil de 3-10 anys.

Impartir cursos de natación infantil de 3-10 años.

Més informació i inscripcions: