Arxiu de la categoria: Finançament

Finançament

L’IDI convoca ajuts per al disseny de plans de transformació digital

smart factory

L’IDI convoca ajuts per al disseny de plans de transformació digital dins el marc del programa Digitalitza la teva indústria

L’objectiu de la convocatòria és impulsar la indústria 4.0 dins el sector empresarial de les Illes Baleares i cercar així la màxima eficiència i competitivitat industrial a través de la digitalització.

Per aquest motiu, les empreses beneficiàries rebran, en el marc d’aquesta convocatòria:

  • Serveis d’assessorament i consultoria per a la definició dels plans de transformació digital. Aquests serveis seran proveïts per l’IDI a través de consultors externs especialitzats anomenats habilitadors digitals.
  • Visites a les instal·lacions de la indústria beneficiària, tant per part del personal de l’IDI com del consultor especialitzat per poder dur a terme els plans de digitalització industrial.
  • Un taller demostratiu grupal de tecnologies concretes en funció de les necessitats detectades en l’assessorament i consultoria de les empreses. Es realitzarà com a màxim dos mesos després de la finalització de l’assessorament i consultoria.
  • Un curs de formació grupal especialitzat en coneixements de tecnologies 4.0 concretes, en funció de les necessitats detectades en l’assessorament i consultoria de les empreses.

Més informació

Anuncis

Ajudes per a la millora del punt de venda

La Cambra de Comerç de Mallorca concedeix ajudes als comerços pels plans de Millora del Punt de Venda.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció dels comerços als quals se’ls elaborarà un pla de “millora PV” durant el 2017, consistent en un diagnòstic sobre diferents aspectes del negoci amb l’objectiu d’identificar els punts forts i febles del punt de venda, així com aportar recomanacions per a la renovació i l’optimització de l’establiment comercial.
Els beneficiaris d’aquestes ajudes són els comerços de Mallorca i Menorca, un total de 10 comerços a Mallorca i 2 a Menorca, que compleixin els diferents requisits.  Es bonificarà el 100% del preu del pla de  “millora PV”.

El termini per presentar les sol·licituds és fins el 18 de setembre de 2017.

IMG_20170617_132742

Subvencions per al foment de la competitivitat de l’artesania de Mallorca

 

 

 

 

El Consell de Mallorca ha posat en marxa una línia de subvencions per fomentar la competitivitat, la innovació i la modernització de l’empresa artesana de Mallorca per a l’any 2017.

Els destinataris d’aquestes subvencions són les empreses, les comunitats de béns, les persones autònomes, les associacions, les persones treballadores assalariades i els ajuntaments de Mallorca que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza dia 25 de maig de 2017.

Trobareu tota la informació i documentació relacionada clicant aquí o a la web d’artesania 

 

Ajudes per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA

logo-final

S’ha obert una nova convocatòria d’ajudes per cobrir els interessos i el cost de l’aval d’ISBA, SGR, d’operacions de finançament d’Inversions productives i liquiditat.

Línia de finançament ISBA CAIB 2017, dirigida a micro, petites i mitjanes empreses, que:

  • Financen projectes d’inversió a les pimes, sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.
  • Financen operacions de liquiditat de pimes, la activitat principal de les quals es realitza a centres productius ubicats a les Illes Balears.

Més info aquí

Programa de Rehabilitació d’habitatge lliure per a destinar-lo a lloguer social de @iBalears

logo_web_rehab_sepia

Si tens un immoble buit perquè no reuneix les condicions adequades per utilitzar-lo, ara l’IBAVI @iBalears el rehabilita a canvi de la cessió per un termini de 9 anys, recuperable pel propietari a partir del tercer any. Aquesta iniciativa forma part del Pla d’Habitatge Social 2015/2019 del Govern de les Illes Balears.

L’IBAVI en durà a terme la rehabilitació i millorarà les condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica per destinar-lo a lloguer social.

L’IBAVI gestiona tot el procés de tramitació administrativa de permisos, llicències, redacció de projecte, concurs per a la selecció d’empresa constructora, execució de les obres i final d’obra; i durà a terme el condicionament o la rehabilitació de l’habitatge per millorar en la mesura del possible les seves condicions d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica, amb la garantia almenys de la millora d’una lletra en la qualificació energètica, la qual es reflectirà en l’expedició de la qualificació corresponent, tal com estableix la llei.

A més, el propietari tindrà garantit el manteniment i la reparació dels desperfectes, i obtindrà el pagament d’una renda mensual.

Si vols viure a un d’aquests habitatges i tens menys de 40 anys, tens prioritat! Inscriu-te al Registre de Demandants a les oficines o a la web de l’IBAVI.

Per a més informació, pots adreçar-te a rehabilitacio@ibavi.caib.es, al telèfon 900 700 003 o descarregar les bases aquí

L​í​nia d’ajuts per fomentar la creació d’ocupació autònoma

La  Conselleria de Treball, Comerç i Indústria convoca la línia d’ajuts per fomentar la creació d’ocupació autònoma. La convocatòria està dirigida a persones desocupades que es donin d’alta en el règim especial de treballadors autònoms o assimilats (inclou treballadors autònoms que formin part de comunitats de béns o societats civils).

Les quanties són les següents, en funció del col·lectiu de què es tracti:

a) 4.000 € per a desocupats en general

b) 5.000 € per a joves de 30 o menys anys en situació de  desocupació.

c) 5.000 € per a dones desocupades . Si es tracta de dones víctimes de violència de gènere, la quantia indicada s’ha d’incrementar un 10%.

d) 7.000 € per a persones amb discapacitat desocupades. Si es tracta de dones amb discapacitat víctimes de violència de gènere, la  quantia indicada s’ha d’incrementar un 10%.

d) En cas que la persona sol·licitant es trobi en situació d’atur de llarga durada, la subvenció s’ha d’incrementar en 500 €.

Termini de presentació de sol·licituds és des del dia 8 de juliol fins al 31  d’agost

Bases de la convocatòria

Més informació del tràmit

 

Obertes les Línies de finançament ISBA CAIB 2016

isba-0002000100180000

S’obre una línia de finançament de 40 milions de €, per inversió i capital circulant, per a operacions formalitzades  fins a novembre de 2016.

Línia de finançament #ISBA @CAIB 2016, adreçada a micro, petita i mitjanes empreses, que financin projectes d’inversió en les pimes, o operacions de liquiditat sempre que es facin en centres productius ubicats a les Illes Balears.

Més informació aquí

FOLLETO PDF 2016_ISBA