Ajudes per a la competitivitat de les empreses turístiques

artaLa

La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca selecciona empreses per al desenvolupament de Diagnòstics a pimes turístiques en el marc del Programa de Competitivitat Turística, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i per la Cambra de Mallorca.

Aquesta actuació té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses turístiques, mitjançant la realització de diagnòstics individualitzats i
informe de recomanacions de millora, per tal d’impulsar l’adopció, per part d’aquests de metodologies i solucions que permetin millorar la seva situació competitiva.

Descàrrega, juntament amb la convocatòria, de la sol·licitud de participació.

L’Ajuntament d’Artà convoca una plaça d’oficial primera

L’Ajuntament d’Artà convoca una plaça d’oficial primera amb caràcter temporal per cobrir les necessitats urgents de contractació  durant quatre mesos i mentre es fa la convocatòria corresponent.

Es valorarà l’experiència en un lloc de feina de característiques similars i la formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.

Les sol·licituds i curriculums s’han d’entregar, del 20 al 26 de juny 2017 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles). Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests si es duen els originals, perquè el personal funcionari que els rep els pugui confrontar.

Més informació

oferta de feina sense estimartà

Ajudes per a la modernització del comerç

IMG_20170617_132742

La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia ha aprovat la convocatòria pública de subvencions per a fomentar la modernització i millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes.

En poden ser beneficiaris les persones físiques i jurídiques, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat jurídica o patrimoni separat que, encara que no tenguin personalitat jurídica, puguin dur a terme les accions que es pretén fomentar. Aquests beneficiaris han de ser titulars de petites empreses del sector del comerç detallista, amb establiment ja existent i situat a peu de carrer, amb seu social a les Illes Balears

     Són actuacions subvencionables: les inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial (aplicacions informàtiques, creació o millora del lloc web, allotjament, i adquisició d’equipament informàtic).

Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (adquisició i instal·lació d’aparells o sistemes d’il·luminació de baix consum, adquisició i instal·lació d’aparells de climatització i/o de conservació d’aliments que suposin una reducció del consum energètic, altres inversions que suposin una millora de la qualificació en el certificat d’eficiència energètica, instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, i implantació de sistemes de gestió energètica.)

     Adquisició i instal·lació de l’equipament necessari per a la modernització de l’establiment comercial (mobiliari, maquinària, instal·lacions, sistemes d’alarma, TPV i retolació comercial, interior i exterior).

     Obres i reformes que comportin la millora i modernització de l’establiment.

     Inversions per millorar l’accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.

El projecte o actuació presentat ha de tenir un cost elegible mínim de 2.000 euros (IVA exclòs). La quantia de la subvenció és del 50 % del cost elegible (IVA exclòs), amb un màxim de 6.000 euros per empresa.

Els projectes per als quals se sol·liciten aquests ajuts s’han d’executar i pagar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 16 d’octubre de 2017 (ambdós inclosos).

Més informació

Artà Empresarial presentà el seu projecte

El passat dissabte, 17 de juny, l’Associació Artà Empresarial presentà el seu pla d’actuació en un acte que va tenir lloc en el Teatre d’Artà. L’acte comptà amb una nombrosa participació i el suport del batle, Mauel Galán, i del primer tinent de batle i regidor de promoció econòmica i urbanisme, Tolo Gili.

Les propostes incloses en el pla d’actuació es dirigeixen a millorar els negocis a través de la promoció, la imatge corporativa, la presència a xarxes socials,  l’interiorisme, la gestió interna del negoci i l’aparadorisme.

El matí del dissabte s’inicià també la campanya d’estiu i amb passacarrers i palo amb sifó s’animà l’ambient dels carrers d’Artà.

 

L’Ajuntament d’Artà dóna suport a aquest projecte i anima als associats a participar-hi per “Junts fer créixer Artà”

 

Operari/a de neteja

Empresa de serveis dedicada a la neteja i el manteniment de les oficines bancàries del poble precisa incorporar un/a operari/a per realitzar la neteja d’una oficina a Artà-

Es cerca una persona  amb facilitat per poder accedir al centre de treball d’una entitat bancària.  Zona de treball VIVERS-VERGE MARIA Artà. La incorporació és immediata.

S’ofereix contracte de treball. Jornada: Dilluns ,dimecres i divendres. 30 minuts al dia
Horari: flexible i d’horabaixes, el marge horari per netejar les oficines és de 15.00 a 22.00 h. Es a dir, en el cas que es treballi mitja hora al dia, podria anar-hi de 15 a 15.30 h, de 19.00 a 19.30h…. una mica en funció de les necessitats de la persona seleccionada.
Salari: 39 E /bruts /mes (aprox net 36 €).

Laura
Tel. 93-579.64.50

oferta de feina sense estimartà

%d bloggers like this: