Ajudes per a les cooperatives i les societats laborals

El Govern balear concedeix ajudes públiques destinades a fomentar l’economia social per mitjà de la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals, cofinançades parcialment (Programa I) pel Fons Social Europeu en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4, i finançada parcialment (Programa III) pel Servei Públic d’Ocupació Estatal.

Aquestes ajudes estan estructurades en diferents programes:
a) Programa I: Garantia Juvenil. Integració de persones joves, fins a 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que s’incorporin com a sòcies a cooperatives o societats laborals o que aquest tipus d’empreses les contractin de manera indefinida amb l’obligació de mantenir-ne el contracte per un període mínim de 6 mesos.

b) Programa II: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d’ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l’empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives i societats laborals.

c) Programa III: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s’incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat o de societats laborals.

d) Programa IV. Inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives i societats laborals.

Els terminis per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprenen de dia 1 d’agost de 2016 al dia 30 de setembre de 2017.

Les cooperatives i les societats laborals, per ser beneficiàries de la subvenció, han de tenir el centre de treball on es realitza l’actuació a la comunitat autònoma de les Illes Balears i han de constar inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

Més informació

jornada dones i cooperatives

Ajudes per a la inclusió social

El Govern balear ha obert el termini per a la sol·licitud de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques. El finançament es farà amb càrrec a l’assignació del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per a l’any 2017.

Les situacions amb necessitat d’atenció prioritària són les següents:

a) Discapacitat física, psíquica o sensorial.
b) Dificultats d’integració familiar o comunitària derivades de malalties mentals i malalties cròniques.
c) Dificultats d’integració social vinculades a condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.
d) Necessitat social, com la relacionada amb la manca d’habitatge o amb la desestructuració familiar.
e) Vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, els infants i les persones adolescents.
f) Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.
g) Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura o religió o per qualsevol altra raó.
h) Dificultat d’integració familiar o comunitària derivada de la drogodependència i d’altres addiccions.
i) Vulnerabilitat, exclusió i aïllament socials.
j) Problemes de convivència i de cohesió social.
k) Urgències socials.
l) Emergències socials per catàstrofe.

Són subvencionables els projectes que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria i que es duguin a terme dins el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
L’import màxim que es pot sol·licitar per projecte és de 350.000,00 € i el mínim és de 5.000,00 €.

Més informació 

arta-2

Instal·lador AACC/Climatització

Empresa d’Artà cerca instal·lador d’aire condicionat/climatització per reparar maquinària d’hostaleria, aires condicionats, càmeres frigorífiques i electricitat bàsica.

Requisits: formació específica o experiència demostrable.

S’ofereix contracte de sis mesos prorrogables, treball tot l’any. Salari entre 1200 i 1500 més incentius.

Les persones interessades s’han de dirigir al SOIB de Manacor i acreditar la categoria d’oficial primera presentant el currículum corresponent.

Erasmus per a Joves Emprenedors Globals

La Comissió Europea llança una convocatòria per a implementar un projecte pilot iniciat pel Parlament Europeu sobre la extensió geogràfica de l’actual Programa `Erasmus per a Joves Emprenedors´. L’objectiu de la convocatòria és promoure la transferència transfronterera del coneixement i l’experiència, cultura emprenedora i la iniciativa empresarial.

El propòsit d’aquesta convocatòria és seleccionar una organització/consorci que reclutarà empresaris amfitrions dels Estats Units (màxim dos Estats Units), Israel i un tercer país en Àsia i gestionarà els intercanvis exitosos amb almenys 120 nous emprenedors de la Unió Europea. Els objectius específics són: promoure l’intercanvi d’empresaris de països de la UE i fora d’Europa: Estats Units (màxim dos Estats d’Estats Units), Israel i un tercer país en Àsia (seleccionats pel sol·licitant entre Singapur, Taiwan o Corea del Sur); Proporcionar formació en el lloc de treball a nous emprenedors (NE) amb empresaris d’acollida establerts en petites i mitjanes empreses en altres països no comunitaris i millorar l’accés al mercat i la identificació de socis potencials per a noves empreses europees en Estats Units (màxim dos Estats d’Estats Units), Israel i un tercer país en Àsia.

Data límit de presentació de propostes: 30 d’agost de 2017

Més informació: Centre Balears Europa

bandera ue

Ajudant de cambrer a Cala Rajada

Hotel a Cala Rajada cerca ajudant de cambrer amb una experiència mínima en el sector.

S’ofereix un contracte temporal de 2 mesos, jornada completa. Horari de 8:30 h a 12:30h i de 18:30h a 22:30h. Sou:  1.400 euros bruts. Incorporació immediata.
Persones interessades. SOIB Manacor C/ Jaume II, 26 , deixar el currículum i la tarja de demanda en vigor.

oferta de feina sense estimartà

Ajuts públics destinats a promocionar l’ocupació autònoma 2017

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria convoca la línia d’ajuts per fomentar la creació d’ocupació autònoma.

Dirigit a persones desocupades que es donin d’alta en el règim especial de treballadors autònoms o per compte propi (inclou socis que formin part de comunitats de béns i/o societats civils sempre que les subvencions se sol·licitin a títol personal).

Període subvencionat des de l’1 de setembre de 2016 fins al 30 de setembre de 2017.

Programa I
4.000 € per a desocupats en general
5.000 € per a joves de menys de 30 anys, dones o desocupats majors de 45 anys
7.000 € per a persones amb discapacitat desocupades

Programa II
5.000 € per a joves de 16 a 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Les ajudes presenten un increment de 500 euros si es tracta de persones aturades de llarga durada, i d’un increment del 10% de l’ajuda base si la demandant és una víctima de violència de gènere

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 d’agost al 6 d’octubre de 2017, ambdós inclosos, o fins que s’exhaureixi la quantia econòmica assignada.

ajuts publics

 

%d bloggers like this: