ajuntament de capdepera

Convocàtoria per cobrir una plaça de coordinador/a de Serveis Socials comunitaris basics (Treballadora Social), mitjançant oposició.

El termini de 20 dias hàbils per presentar les sol·licitud començarà a comptar a partir de la publicació de la convocatòria.

per més informació

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11073/seccio-ii-autoritats-i-personal/473

Proves de llengua catalana – Convocatòria de gener de 2020

Proves de llengua catalana – Convocatòria de gener de 2020

Termini d’inscripció: del 12 al 25 de novembre de 2019 (presencialment o telemàticament).
Proves escrites:
– 22 de gener: nivell B2 (horabaixa).- 25 de gener: nivells A2 i C1 (matí).- 27 de gener: nivell B1 (horabaixa).
Proves orals: del 7 al 12 de març de 2020.
Llocs de les proves: Palma, Inca, Manacor, Ciutadella, Eivissa i Formentera.
Trobareu, adjunt, el cartell informatiu. Clicant aquí podeu consultar tota la informació sobre aquesta convocatòria.

ES CERCA FISIOTERAPEUTA A ARTÀ

Es necessita fisioterapeuta a l’Ajuntament d’Artà per treballar al Centre de Dia i a la residència.

Es demana tenir un grau en Fisioteràpia i el C1 de català. A part, es faran proves de català per aquells que no tenguin el títol.

S’ofereix un salari de 20.118 euros bruts anuals durant sis mesos amb una jornada parcial. L’hoari és de 9:30 h a 12:30 h de dilluns a divendres pels matins, mentre que la tardes de dillus i dimecres són de 15:30 h a 17:30 h i la resta de dies de la setmana de 15:00 h a 17:00 h.

Les persones interessades caldrà que s’inscriguin a l’oferta a través de la direcció que us deixam a continuació abans de l’1 de novembre.

https://apps.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06

ES CERCA PERSONAL DE NETEJA AMB DISCAPACITAT A MANACOR

Es necessita personal de neteja amb un 33% de discapacitat a Manacor.

S’ofereix un contracte de 12 mesos prorrogables amb una jornada parcial de 35 hores setmanals, amb un horari per torns de matins i tardes de 7 h a 14 h i de 14 h a 21 h. El sou serà de 972,45 euros mensuals bruts.

Les persones interessades caldrà que presentin el currículum i el certificat de discapacitat en el SOIB de Manacor (carrer Menéndez Pelayo, 44) de 9 h a 14 h, o que l’enviïn a la direcció criera@soib.caib.es incloent el número de referència 5102 i el DNI. La data límit d’entrega és el 4 de novembre.

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=04&id=042019005102&ret=B&idFlujo=qlkSdX0C6EFrMnD6XCMSN-o3856

ES NECESSITA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA CONTABLE A MONTUÏRI

Es cerca auxiliar administratiu/va contable a Montuïri.

Es demana tenir un cicle de grau mitjà de gestió administrativa, contabilitat o similar, experiència professional prèvia, el carnet de conduir B, vehicle propi i el nivell de castellà B2 i el B1 d’anglès. A part és imprescindible tenir coneixements en el maneig d’eines informàtiques com el word, l’excel…

S’ofereix un contracte temporal de 6 mesos prorrogables, amb una jornada completa de 9 h a 17 h, i un salari de 1.295 euros bruts mensuals. Es valorarà positivament a les persones residents a la zona.

https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/detalleOferta.do?modo=inicio&CA=04&id=042019005067&ret=B&idFlujo=QUJMhNZy5js9qXwS9CIhw2Z3585

ES CERCA RESPONSABLE DE MAGATZEM A BINISSALEM

Es necessita responsable de magatzem a Binissalem.

Es demana tenir el graduat escolar, el carnet de conduir i cotxe, i conèixer el funcionament de la maquinària per treballar l’ametlla. Es valorarà tenir una experiència mínima de 12 mesos.

S’ofereix un contracte de 12 mesos prorrogables a jornada completa de dilluns a divendres de 14 h a 22 h amb un salari mensual brut de 1.200 euros amb les pagues extres incloses.

Les persones interessades caldrà que es presentin a l’oficina del SOIB d’Inca (avinguda del Raiguer, 99) el divendres 25 d’octubre a les 9:30 h amb el DNI i el currículum actualitzat.

S’OFEREIX UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL A CAPDEPERA

S’ofereix una plaça de treballador/a social com a funcionari de carrera a l’Ajuntament de Capdepera mitjançant d’opocisió.

La naturalesa dels lloc de feina és del grup A i del subgrup A2 dins l’escala de Administració Especial i la subescala de Serveis Especials.

El 30 d’octubre és el darrer dia per presentar la sol·licitud. Us deixam una direcció on trobareu els detalls de la convocatòria i les bases del concurs oposició per tal que en consulteu els requisits i tota la documentació ncesessària per accedir a la plaça.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11064/627581/aprovacio-de-la-convocatoria-i-bases-que-han-de-re

%d bloggers like this: