Mestre/A D’educació Especial a Aproscom

Descripción


Mestre/a d’educació especial

Vacantes


1

Contenido


PERFIL:

Persona responsable, creativa, amb iniciativa i amb actitud de treball en equip.

REQUISITS:

Titulació: Magisteri d’educació especial o amb menció de suport educatiu.

Experiència: Es valorarà experiència com a mestre i el treball amb persones amb discapacitat.

Idiomes: Certificat de capacitació per a l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària.

Més informació

 

 

Animador a Cala Rajada

OFERTA DE TRABAJO:
Se Busca: ANIMAD@R
Buscamos para la próxima temporada, una persona para cubrir plaza de animador en nuestro Hotel en Cala Ratjada. Importante que sea una persona con ganas de trabajar, ilusión, flexible, amable, dinámica, creativa, que le gusten los niños y el deporte.
Imprescindible que resida en la zona y que hable un nivel alto de alemán, ( Se valoraran otros idiomas).
Se ofrece contrato para toda la temporada a jornada completa.
Interesados mandar email:
curriculums1988@gmail.com

Oferta de feina: fisioterapeuta o terapeuta ocupacional

oferta de feina sense estimartà

 

L’Ajuntament d’Artà té previst contractar, amb jornada de 25 hores setmanals, un/a fisioterapeuta o terapeuta ocupacional,  com a personal laboral per cobrir una vacant durant set mesos i mentre es fa la convocatòria corresponent.

REQUISITS:

– Títol de fisioterapeuta  o de terapeuta ocupacional.

– Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.

– Coneixements de llengua catalana C1 (antic C).

– No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.

– No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per exercir funcions públiques.

ES VALORARÀ:

– Experiència en un lloc de feina de la mateixa categoria.

– Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.

ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:

Del 23 al 27 de setembre de 2016 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles). Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests si es duen els originals, perquè el personal funcionari que els rep els pugui confrontar.

 En el supòsit que la persona aspirant lliuri la sol·licitud segons alguna de les altres modalitats determinades a l’article 38.4 de la Llei 4/1999, aquesta ha de comunicar immediatament aquest fet enviant un fax al 971 835 037 per acreditar que ha presentat la sol·licitud, en què ha de figurar el segell oficial d’entrada amb indicació de la data. No s’admetran les sol·licituds presentades fora d’aquest termini.

PROVA DE CATALÀ:

La data de realització de la prova de nivell C1, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, es determinarà a la relació provisional de persones admeses i excloses.

%d bloggers like this: