El Pla Prepara es prorroga sis mesos més per les persones desocupades que es quedin sense prestació.

http://www.portalparados.es/actualidad/21370/El-Plan-PREPARA-se-mantendra-seis-meses-mas-para-los-desempleados-que-se-queden-sin-prestacion

 

Anuncis

Nou projecte d’Orientació Laboral i d’Assistència per l’Autoocupació (OLOA)

A partir del dia 1 de març del 2012, l’Ajuntament d’Artà té previst desenvolupar el projecte  d’orientació laboral i d’assistència per a l’autoocupació  (OLOA) subvencionat pel servei d’ ocupació de les Illes Balears.

Són destinataris d’aquest projecte les persones desocupades que tinguin entre 16 i 64 anys i que estiguin inscrites al SOIB.

Obertes les línies ICO 2012 per a autònoms i empreses.

L’Institut de Crèdit Oficial és una entitat pública empresarial, adscrita al Ministeri d’Economia i Competitivitat a través de la Secretaria d’Estat d’Economia i consideració d’Agència Financera de l’Estat.

L’ICO treballa per al creixement i la millora de la distribució de la riquesa nacional i fomenta aquelles activitats econòmiques que, per la seva transcendència social, cultural, innovadora i ecològica, mereixin una atenció preferent. Perquè l’ICO dóna suport als projectes d’inversió de les empreses espanyoles, perquè siguin més competitives i contribueixin al progrés econòmic del nostre país.

El finançament de l’ICO s’adreça a impulsar sectors com la indústria cinematogràfica, el transport, a afavorir projectes d’innovació tecnològica, les energies renovables i a potenciar la presència de les nostres empreses a l’exterior.

Hi ha diferents línies de finançament:

  • Inversió
  • Emprenedors
  • Vivenda
  • Exportació
  • Liquiditat

Consulta el web ICO per obtenir més informació o adreça’t al teu banc o caixa.

Possibilitat d’apuntar-se a la borsa d’empreses per fer pràctiques no laborals

Possibilitat d’apuntar-se bossa d’empreses per fer pràctiques no laborals:

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears ofereix a les empreses la possibilitat de col·laborar en la recepció d’alumnes en pràctiques que fan formació de certificat de professionalitat associats a certificats de la família d’Hoteleria i Turisme, per tal de facilitar a les entitats/centres de formació contactar amb empreses interessades on els seus alumnes puguin realitzar el mòdul de pràctiques professionals no laborals.

Generalment a les empreses col·laboradores se’ls ofereix una compensació econòmica per la gestió i tutoria d’aquests alumnes (màxim 3 € per hora i alumne).

Si estau interessats o voleu més informació heu de clicar el següent enllaç del SOIB:

Borsa d’empreses per fer pràctiques no laborals

Nova llei de l’emprenedor

Llei de l’Emprenedor

Decret Llei de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears ha aprovat aquest Decret llei amb l’objectiu de promoure l’activitat generadora de riquesa i ocupació mitjançant els emprenedors i les micro, petites i mitjanes empreses de la comunitat autònoma balear.

Es tracta d’un decret llei que ha estat elaborat i consensuat de manera àmplia i majoritària amb tots els agents implicats en la matèria. Un decret que, després de nombroses consultes i reunions, ha recollit les peticions i les aportacions d’empresaris, emprenedors i agents socials, amb l’únic objectiu d’aconseguir un text el més adaptat possible a les necessitats del teixit empresarial productiu de les Illes Balears.

Per a més informació, podeu consultar l’enllaç següent:

Llei de l’emprenedor

%d bloggers like this: