Arxiu de la categoria: Ajuts

Ajudes per a la millora del punt de venda

La Cambra de Comerç de Mallorca concedeix ajudes als comerços pels plans de Millora del Punt de Venda.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció dels comerços als quals se’ls elaborarà un pla de “millora PV” durant el 2017, consistent en un diagnòstic sobre diferents aspectes del negoci amb l’objectiu d’identificar els punts forts i febles del punt de venda, així com aportar recomanacions per a la renovació i l’optimització de l’establiment comercial.
Els beneficiaris d’aquestes ajudes són els comerços de Mallorca i Menorca, un total de 10 comerços a Mallorca i 2 a Menorca, que compleixin els diferents requisits.  Es bonificarà el 100% del preu del pla de  “millora PV”.

El termini per presentar les sol·licituds és fins el 18 de setembre de 2017.

IMG_20170617_132742

Anuncis

Ajudes per a la inclusió social

El Govern balear ha obert el termini per a la sol·licitud de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar les despeses derivades del funcionament de serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social, així com de serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques. El finançament es farà amb càrrec a l’assignació del 0,7 % de l’impost sobre la renda de les persones físiques, per a l’any 2017.

Les situacions amb necessitat d’atenció prioritària són les següents:

a) Discapacitat física, psíquica o sensorial.
b) Dificultats d’integració familiar o comunitària derivades de malalties mentals i malalties cròniques.
c) Dificultats d’integració social vinculades a condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.
d) Necessitat social, com la relacionada amb la manca d’habitatge o amb la desestructuració familiar.
e) Vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, els infants i les persones adolescents.
f) Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.
g) Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura o religió o per qualsevol altra raó.
h) Dificultat d’integració familiar o comunitària derivada de la drogodependència i d’altres addiccions.
i) Vulnerabilitat, exclusió i aïllament socials.
j) Problemes de convivència i de cohesió social.
k) Urgències socials.
l) Emergències socials per catàstrofe.

Són subvencionables els projectes que compleixin els requisits que estableix aquesta convocatòria i que es duguin a terme dins el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
L’import màxim que es pot sol·licitar per projecte és de 350.000,00 € i el mínim és de 5.000,00 €.

Més informació 

arta-2

Erasmus per a Joves Emprenedors Globals

La Comissió Europea llança una convocatòria per a implementar un projecte pilot iniciat pel Parlament Europeu sobre la extensió geogràfica de l’actual Programa `Erasmus per a Joves Emprenedors´. L’objectiu de la convocatòria és promoure la transferència transfronterera del coneixement i l’experiència, cultura emprenedora i la iniciativa empresarial.

El propòsit d’aquesta convocatòria és seleccionar una organització/consorci que reclutarà empresaris amfitrions dels Estats Units (màxim dos Estats Units), Israel i un tercer país en Àsia i gestionarà els intercanvis exitosos amb almenys 120 nous emprenedors de la Unió Europea. Els objectius específics són: promoure l’intercanvi d’empresaris de països de la UE i fora d’Europa: Estats Units (màxim dos Estats d’Estats Units), Israel i un tercer país en Àsia (seleccionats pel sol·licitant entre Singapur, Taiwan o Corea del Sur); Proporcionar formació en el lloc de treball a nous emprenedors (NE) amb empresaris d’acollida establerts en petites i mitjanes empreses en altres països no comunitaris i millorar l’accés al mercat i la identificació de socis potencials per a noves empreses europees en Estats Units (màxim dos Estats d’Estats Units), Israel i un tercer país en Àsia.

Data límit de presentació de propostes: 30 d’agost de 2017

Més informació: Centre Balears Europa

bandera ue

Ajuts públics destinats a promocionar l’ocupació autònoma 2017

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria convoca la línia d’ajuts per fomentar la creació d’ocupació autònoma.

Dirigit a persones desocupades que es donin d’alta en el règim especial de treballadors autònoms o per compte propi (inclou socis que formin part de comunitats de béns i/o societats civils sempre que les subvencions se sol·licitin a títol personal).

Període subvencionat des de l’1 de setembre de 2016 fins al 30 de setembre de 2017.

Programa I
4.000 € per a desocupats en general
5.000 € per a joves de menys de 30 anys, dones o desocupats majors de 45 anys
7.000 € per a persones amb discapacitat desocupades

Programa II
5.000 € per a joves de 16 a 30 anys inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Les ajudes presenten un increment de 500 euros si es tracta de persones aturades de llarga durada, i d’un increment del 10% de l’ajuda base si la demandant és una víctima de violència de gènere

Termini de presentació de sol·licituds: del 9 d’agost al 6 d’octubre de 2017, ambdós inclosos, o fins que s’exhaureixi la quantia econòmica assignada.

ajuts publics

 

VI edició dels premis d’artesania de Mallorca 2017

El Consell de Mallorca convoca la VI edició dels premis d’artesania de Mallorca 2017 per contribuir al prestigi dels oficis artesans de Mallorca i reconèixer l’excel·lència en el disseny i producció artesanals, així com per promoure la iniciació entre els joves en formació en l’activitat artesana.

Els premis són els següents:

Categoria A: premi Producte Artesà i Disseny Mallorca 2017

Es premiarà el producte o col·lecció d’obres que destaquin per la seva creativitat, aplicació de disseny, adaptació al mercat i qualitat estètica, tècnica i formal. Dotació:
1r Premi: 2.500 € – 2n Premi: 1.000 €

Categoria B: Premi Impuls i Avantguarda Mallorca 2017:

L’objecte és potenciar el relleu generacional a l’artesania de Mallorca, l’accès de nous talents al sector i la seva professionalització, així com estimular la creativitat dels estudiants i titulars d’escoles i institucions educatives del sector artesà de Mallorca.
Dotació: 1r Premi: 1.500 € – 2n Premi: 1.000 €

Categoria C: Premi Trajectòria Artesana Mallorca 2017 

És un premi honorífic de reconeixement a la trajectòria professional consolidada d’un artesà, artesana o empresa artesana de Mallorca. L’empresa artesana o l’artesà, pot estar en actiu o haver cessat la seva activitat econòmica. Ha de comptar amb més de 20 anys d’experiència professional demostrable. Dotació: 1.000 euros

DSC02962

Nova convocatòria de beques d’èxit de retorn a la formació

Nova convocatòria de #BequesdÈxit amb 2’5M€ per a 915 beneficiaris a totes les IllesBalears. Un programa per retornar els joves aturats a la formació d’ESO i FP i millorar el seu accés al món laboral. Una convocatòria del Govern Balear en el marc del Pla d’Ocupació de Qualitat Illes Balears 2017-2020.

DCHMvtRWsAAgBX-

Ajudes per a la millora de la competitivitat de les empreses

La Cambra de Comerç de Mallorca convoca dos programes per millorar la competitivitat de les empreses i professionals autònoms. Les dues iniciatives estan cofinançades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), per la Cambra de Comerç de Mallorca i per les pròpies empreses beneficiàries.

La Cambra de Comerç de Mallorca realitza una jornada informativa per a tots els autònoms i pimes interessades en participar en el Programa  el dia 7 de juny a les 9:30 a la Cambra.

TIC cambra