Conductor/a de trenet turístic // Conductor/a trenecito turístico a Manacor (SOIB)

Conductor/a de trenet turístic // Conductor/a trenecito turístico

Entitat: Transport turístic // Transporte turístico

Nombre de llocs oferts: 2

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 07/03/2023

-Data fi sol·licituds: 12/03/2023

-Funcions

En dependència del responsable, prestar el servei de conducció del Carrilet, complint amb les hores de les rutes i cuidant per l’atenció i satisfacció dels clients. Garantir el perfecte estat del vehicle. Feines inherents als serveis.

En dependencia del responsable, prestar el servicio de conducción del Carrilet, cumpliendo con las horas de las rutas y velando por la atención y satisfacción de los clientes. Garantizar el perfecto estado del vehiculo. Tareas inherentes a los servicios.

Més informació i inscripcions:

Jurídic/a / Jurídico/a a Palma (SOIB JOVE)

Jurídic/a / Jurídico/a

Entitat: SOIB Jove: Qualificats-Entitats Locals-Ajuntament de Palma-PalmaActiva

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Palma

Data inici sol·licituds: 06/03/2023

Data fi sol·licituds: 13/03/2023

Funcions:

Redacció de documentació jurídica: informes, bases de convocatòries, licitacions, resolucions, requeriments, contractes, convenis… tramitació d’expedients de subvencions i suport jurídic en general.

Més informació i inscripcions:

MERCADONA CERCA PERSONAL. (SOIB)

S’ofereixen llocs de treball en 4 zones de Mallorca i Menorca:
✓ Zona 1: Alcúdia, Can Picafort i Pollença
✓ Zona 2: Manacor, Cala Rajada i Cala Millor
✓ Zona 3: Calvià i Andratx
✓ Zona 4: Maó i Ciutadella

Més informació al SOIB

CONTRACTES DE FORMACIÓ DUAL

CONTRACTES DE FORMACIÓ DUAL

TE GUSTA EL SECTOR DE LA NAÚTICA

TE OFRECEMOS UN CONTRATO DE TRABAJO DE UN AÑO

Inicio : 1 de Abril

NO TE DEMORES . PLAZAS LIMITADAS

ℹ 971825894 / 648419616 / 689027298

ESCOLA S’ALGAR

Què oferim?

Un contracte remunerat d’un any en què faràs un 65% de jornada laboral i un 35% de formació. Amb aquest contracte obtindràs un salari que, com a mínim, correspondrà a la part proporcional del Salari Mínim en relació amb la jornada de treball efectiu.
Tindràs els mateixos drets i obligacions que amb qualsevol altre tipus de contracte laboral.
L’activitat formativa us permetrà obtenir un certificat de professionalitat i us exonera de realitzar el mòdul de pràctiques professionals no laborals.
També tindràs la possibilitat d’aconseguir un contracte laboral estable un cop finalitzat el projecte.

Més informació i inscripcions:

https://escolasalgar.com/ca/formulario-candidatos-as-3?fbclid=IwAR3qb_D2zqaprfA0kw13SGad3CrpSoHiTiknVht1XjXqwwzWu7IWetdnTXU

Nou hotel a Portopetro cerca personal (SOIB)

Inscripcions fins 15 de març de 2023 a la pàgina del SOIB.

L’ empresa ofereix al personal allotjament, pensió completa i transport de l’ allotjament al lloc de treball per 345 euros mensuals.

Cobrador/a trenet turístic //Cobrador/a trenecito turístico a Manacor (SOIB)

Cobrador/a trenet turístic //Cobrador/a trenecito turístico

Entitat: Transport turístic // Transporte turístico

Nombre de llocs oferts: 2

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 07/03/2023

-Data fi sol·licituds: 09/03/2023

-Funcions

En dependència del responsable de la unitat, atenció al client i correcte desenvolupament de la venda de bitllets de trenets turístics. Atenció als passatgers i venda de bitllets. Complir amb els procediments i normatives establertes. Mantenir en bon estat el lloc de feina.

En dependencia del responsable de la unidad, atención al cliente y el correcto desarrollo de la venta de billetes de trenecitos turísticos. Atención a los pasajeros y venta de los billetes. Cumplir con los procedimientos y normativas establecidas. Mantener en buen estado el puesto de trabajo.

Més informació i inscripcions:

https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PRIVADA