Venedor-a d’electrodomèstics / Vendedor-a de electrodomésticos a Manacor (SOIB)

Venedor-a d’electrodomèstics / Vendedor-a de electrodomésticos

Entitat: Comerç d’electrodomèstics / Comericio de electrodomésticos

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 06/03/2023

Data fi sol·licituds: 13/03/2023

Funcions:

Vendre electrodomèstics a la botiga Vender electrodomésticos en la tienda

Més informació i inscripcions: