Mediador/a social a Manacor (SOIB)

Mediador/a social

Entitat: Entidad sense ànim de lucre

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds : 18/01/2023

Data fi sol·licituds: 24/01/2023

Funcions:

Se encargará de llevar a cabo tareas de mediación social con las personas usuarias del centro

S’encarregarà de dur a terme tasques de mediació social amb les persones usuàries del centre

Més informació i inscripcions:

Assessor-a comercial / Asesor-a comercial a Manacor (SOIB)

Assessor-a comercial / Asesor-a comercial

Entitat: Concessionari de vehicles

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 18/01/23

-Data fi sol·licituds: 25/01/23

-Funcions

Assessorar al client sobre la gamma de vehicles, garantir la consecució : dels objetius de vendes, complint els estàndards de treball i qualitat definits, gestionar el tràmits administratius dels expedients de clients i de les parts interessades de forma sistemàtica al CRM, realitzar la gestió i anàlisi de leads.

Asesorar al cliente sobre la gama de vehículos, garantizar la consecución de los objetivos de ventas, cumpliendo los estandars de trabajo y calidad definidos, gestionar los trámites administrativos de los expedientes de clientes y de las partes interesadas de forma sistemática en el CRM, realizar la gestión y análisis de leads.

Més informació i inscripcions: