Tècnic/a en atenció sociosanitaria / Técnico/a en atención sociosanitaria a Manacor (SOIB)

Tècnic/a en atenció sociosanitaria / Técnico/a en atención sociosanitaria

Entitat: Sanitat privada geriatrica

Nombre de llocs oferts: 2

Municipi lloc de feina: Manacor

Data inici sol·licituds: 23/12/2022

-Data fi sol·licituds: 4/1/2023

-Funcions:

Tasques assistencials en el cuidat i higiene, ajuda i suport en la realització de les necessitat fisiològiques i la supervisió en l’alimentació del pacient, donar suport en les tasques del seu dia a dia.

Tareas asistenciales como el cuidado e higiene, la ayuda y apoyo en la realización de sus necesidades fisiológicas o la supervisión en la alimentación del paciente, dar apoyo en otras tareas del día a día.

Més informació i inscripcions ala pàgina del Soib:

1 oficial 2ª i 1 peó instal·lador climatització / 1 oficial 2ª y 1 peón instalador climatización a Artà (SOIB)

1 oficial 2ª i 1 peó instal·lador climatització / 1 oficial 2ª y 1 peón instalador climatización

Entitat: Empresa climatització

Nombre de llocs oferts: 2

Municipi lloc de feina: Artà

Data inici sol·licituds: 28/12/2022

-Data fi sol·licituds: 08/01/2023

-Funcions

Instal·lar i revisar equips de climatització acompanyat per un peó. Instalar y revisar equipos de climatización acompañado por un peón.

Més informació i inscripcions ala pàgina del Soib:

Oficial 1ª marger /mampostero a Capdepera (SOIB)

Oficial 1ª marger /mampostero

Entitat: Empresa construcció

Nombre de llocs oferts: 7

Municipi lloc de feina: Capdepera

Data inici sol·licituds: 28/12/2022

-Data fi sol·licituds: 09/01/2023

-Funcions

Realitzar tasques de forrar parets de pedra, donar forma a les pedres, eliminar impureses…

Realitzar tareas de forrado de paredes, dar forma a las piedras, eliminar impurezas…

Més informació i inscripcions a la pàgina del SOIB:
https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PRIVADA

Tècnic/o Frigorista oficial primera a Artà (SOIB)

Tècnic/o Frigorista oficial primera

Entitat: Empresa climatització

Nombre de llocs oferts: 1

Municipi lloc de feina: Artà

Data inici sol·licituds: 29/12/2022

-Data fi sol·licituds: 08/01/2023

-Funcions:

Instal.lació i reparació de maquinària d’hosteleria i equips de refrigeració.

Instalación y reparación de maquinaria de hosteleria y equipos de refrigeración.

Més informació i inscripcions a la pàgina del SOIB:

https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PRIVADA