Reforç/Ajudant a departament social a l’Ajuntament d’Artà (SOIB > 30)

Reforç/Ajudant a departament social

Entidad: SR L2 Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 07/11/2022

Fecha fin solicitudes: 30/11/2022

Funciones: Donar suport a l’Educador/a Social a programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social, valorant la informació obtinguda sobre cada cas i determinant i aplicant les estratègies i tècniques més adequades per potenciar el desenvolupament de l’autonomia personal

Més informació i inscripcions:

Oficial 2a maquinista a Petra (SOIB)

Oficial 2a maquinista

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Petra

Fecha inicio solicitudes: 28/11/2022

Fecha fin solicitudes: 11/12/2022

Funciones:

Maneig d’excavadores realitzant tasques de moviment de terra.

Manejo de excavadoras realizando tareas de movimientos de tierra.

Més informació i inscripcions:

Peó/n construcció/n a Petra (SOIB)

Peó/n construcció/n

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Petra

Fecha inicio solicitudes: 28/11/2022

Fecha fin solicitudes: 11/12/2022

Funciones:

Tasques propies de peó construcció donant suport a l’oficial.

Tareas propias de peón construcción dando ayuda al oficial.

Més informació i inscripcions:

Aparellador-arquetecte-a-tècnic-a / Aparejador-a arquitecto-a técnico-a a Manacor (SOIB)

Aparellador-arquetecte-a-tècnic-a / Aparejador-a arquitecto-a técnico-a

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 29/11/2022

Fecha fin solicitudes: 08/12/2022

Funciones:

Les pròpies de la categoria en construcció.

Las propias de la categoría en construcción.

Més informació i inscricpions: