Peó d’Obra a Petra (SOIB<30)

Peó d’Obra Pública

Entidad: SR L1 Ajuntament de Petra

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Petra

Fecha inicio solicitudes: 10/11/2022

Fecha fin solicitudes: 20/11/2022

Funciones

Repintat guals, faroles i mobiliari urbà. Manteniment via pública i places. Ordenació magatzem, recolzament brigada municipal, manteniment edificis i recinte esportiu.

Més informació i inscripcions: