PERSONAL DE MENJADOR A ARTÀ (SOIB <30)

Personal de Menjador

Entidad: SR L1 Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 07/11/2022

Fecha fin solicitudes: 15/11/2022

Funciones:

Lloc de feina Residència Municipal d’Artà – Ocupar-se del Office (ordre, neteja, control líquid rentavaixelles, etc.) – Neteja de plats, tassons, coberts, etc. – Posar rentavaixelles en els diferents torns. – Neteja de menjadors: granar i fregar en els diferents torns

Més informació i inscripcions:

Auxiliar administratiu/va a Artà (SOIB <30)

Auxiliar administratiu/va

Entidad: SR L1 Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 07/11/2022

Fecha fin solicitudes: 15/11/2022

Funciones

Realitza tasques administratives de caràcter auxiliar, ofimàtica, despatx i registre de correspondència, fitxer i classificació de documents, manipulació bàsica de màquines i equips informàtics, càlculs senzills, transcripció i tramitació de documents, arxiu, classificació i registre, atenció al públic, etc.

Més informació i inscripcions:

INTEGRADOR/A SOCIAL A ARTÀ (> 30 SOIB)

Integrador/a social

Entidad: SR L2 Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 07/11/2022

Fecha fin solicitudes: 15/11/2022

Funciones

Donar suport a l’Educador/a Social a programar, organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats d’integració social, valorant la informació obtinguda sobre cada cas i determinant i aplicant les estratègies i tècniques més adequades per potenciar el desenvolupament de l’autonomia personal

Més informació i inscripcions:

PERSONAL DE NETEJA A ARTÀ (>30) SOIB

Personal de neteja

Entidad: SR L2 Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 07/11/2022

Fecha fin solicitudes: 15/11/2022

Funciones

Reforç al personal de neteja per dur a termes tasques de neteja a les dependències de l’Entitat Local, tals com granar, fregar, espolsar, desinfectar, etc.

Més informació i inscripcions: