Manteniment físic per a la salut / Mantenimiento físico para la salud a Manacor (SOIB)

Manteniment físic per a la salut / Mantenimiento físico para la salud

Entidad: Sanitat privada

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 31/10/2022

Fecha fin solicitudes: 07/11/2022

Funciones:

Centre especialitzat en lesions físiques. Dirigir petits grups en la pràctica d’exercici físic adaptat a leș patologies de cada usuari. Dur el registre de l’activitat així com el control de l’assitència i participar de la formación continuada. Centro especializado en lesiones físicas. Dirigir pequeños grupos en la práctica de ejercicio físico adaptado a las patologías de cada usuario. Registrar las actividades así como los controles de asistencia i participar de la formación contínua.

Més informació i inscripcions:

Alumnat treballador PEONS FORESTALS -Son Real-Santa Margalida (SOIB 30)

Alumnat treballador PEONS FORESTALS -Son Real-Santa Margalida

Entidad: SOIB 30 Institut Balear de la Natura (IBANAT)

Número de puestos: 10

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes: 17/10/2022

Fecha fin solicitudes: 09/11/2022

Funciones

Les persones contractades treballaran d’aprenent peó/na forestal i es formaran per obtenir dos Certificats de professionalitat complets de nivell 1–AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de monts i el AGAX0208 Activitats Auxiliars en Agricultura. A més rebran la formació complementària de Formació en competències personals per l’ocupació, Tècniques de recerca de feina eficaç i Inserció laboral. Tasques relacionades amb els objectius d’aprenentatge:Dur a terme les operacions auxiliars necessàries per a la conservació i millora de la muntanya seguint instruccions o pla de treball, aplicant criteris de qualitat i eficiència, i respectant la normativa de prevenció de riscos laborals i mediambientals. Executar operacions auxiliars en cultius agrícoles.

Més informació i inscripcions:

Alumne/a treballador/a de comerç i magatzem Programa Mixt SOIB Jove a Manacor

Alumne/a treballador/a de comerç i magatzem Programa Mixt SOIB Jove

Entidad: SOIB Jove Fundació

DeixallesNúmero de puestos: 8

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 19/10/2022

Fecha fin solicitudes: 08/11/2022

Funciones:

Alumne/a treballador/a del programa mixt de formació i ocupació “Dona-li sa Volta II Manacor”, per a joves entre 16 i 29 anys que combina la formació dels certificats de professionalitat de nivell 1 “Activitats auxiliars de comerç” i “Activitats auxiliars de magatzem” amb treball efectiu relacionat amb les ocupacions que les fitxes dels certificats de professionalitat estableixen (Reposador/a, auxiliar de dependent/a, mosso/a de magatzem, etc.)

Més informació i inscripcions: