Personal de neteja a Son Servera (SOIB)

Personal de neteja

Entidad: SR L2-Ajuntament de Son Servera

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 18/10/2022

Fecha fin solicitudes: 24/10/2022

Funciones:

Realització de les següents tasques de neteja als diferents edificis municipals ( centres escolars, biblioteques, ajuntament, teatre, policia, poliesportiu, serveis socials, etc.): -Neteja de mobiliari i utensilis. -Neteja de vidres, vidrieres, persianes i simil·lars. -Agranar, fregar els interiors i les terrasses. -Buidar papereres i poals de fems en els punt de reciclatge de cada edifici. -Qualsevol altra tasca pròpia de la categoria que sorgeixi.

Més informació i inscripcions:

Auxiliar administratiu/va-Auxiliar administrativo/a a Son Servera (SOIB)

Auxiliar administratiu/va-Auxiliar administrativo/a

Entidad: SR L2 Ajuntament de Son Servera

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 18/10/2022

Fecha fin solicitudes: 24/10/2022

Funciones:

Tasques del departament de batlia: atendre al telèfon, atendre al públic, gestions relacionades amb el padró, gestions relacionades amb la plataforma GESTIONA, gestions de cites, etc. Tasques administratives generals: fotocopies, escanejar, etc. Tasques de suport a altres departaments

Més informació i inscripcions:

Auxiliar administratiu/va <30 a Son Servera (SOIB)

Auxiliar administratiu/va

Entidad: SR L1 Ajuntament de Son Servera

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 18/10/2022

Fecha fin solicitudes: 24/10/2022

Funciones:

Tasques del departament de Serveis Socials: atendre al telèfon, atendre i informar a usuaris, revisar correu electrònic, gestions relacionades amb la plataforma Gestiona, padró, agendes i cites professionals. Tasques administratives generals (escanejar, fotocopiar…).

Bidell/Conserge <30 a Son Servera (SOIB)

Bidell/Conserge

Entidad: SR L1 Ajuntament de Son Servera

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 18/10/2022

Fecha fin solicitudes: 24/10/2022

Funciones:

Atendre el telèfon i els usuaris -Realitzar diferents tasques al centre educatiu de les Escoles Velles (Escola d’Educació de Persones Adultes i Serveis Educatius): – Obrir i tancar l’edifici i les aules. -Informar al públic dels horaris d’oficina. -Realitzar tasques tals com fotocòpies, repartir circulars, repartir documentació, etc -Revisar llums, finestres, anar a fer claus, treure el fems. -Tenir cura dels espais. Realitzar petites reparacions. -Avisar a la brigada municipal en cas de necessitar alguna reparació

Més informació i inscripcions:

Personal de neteja <30 a Son Servera

Personal de neteja

Entidad: SR L1-Ajuntament de Son Servera

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 18/10/2022

Fecha fin solicitudes: 24/10/2022

Funciones

Realització de les següents tasques de neteja als diferents edificis municipals ( centres escolars, biblioteques, ajuntament, teatre, policia, poliesportiu, serveis socials, etc.): -Neteja de mobiliari i utensilis. -Neteja de vidres, vidrieres, persianes i simil·lars. -Agranar, fregar els interiors i les terrasses. -Buidar papereres i poals de fems en els punt de reciclatge de cada edifici. -Qualsevol altra tasca pròpia de la categoria que sorgeixi.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRICPCIONS: