Formador/a del CCPP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Formador/a del CCPP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials SSCS0208

Entidad: SOIB 30. Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 13/10/2022

Fecha fin solicitudes: 17/10/2022

Funciones:

COMPETÈNCIA DOCENT PER SSCS0208 ATENCIO SOCIOSANITARIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS -Formació actitudinal de l’alumnat del certificat de professionalitat -Formacio aptitudinal de l’alumnat del certificat de professionalitat -Seguiment de l’alumnat del curs -Suport a l’intervenció del coordinador/a d’accions formatives, del director/a i dels monitors -Responsable del bon funcionament, manteniment i desenvolupament del certificat de professionalitat -Participació activa en la Prevenció de Riscos Laborals -Coneixement i aplicació de procediments de qualitat

Més informació i inscripciones:

Director/a Programes mixtes SOIB 30 Ajuntament d’Artà del CCPPP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Director/a Programes mixtes SOIB 30 Ajuntament d’Artà del CCPPP Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208)

Entidad: SOIB 30. Ajuntament d’Artà

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 13/10/2022

Fecha fin solicitudes: 17/10/2022

Funciones:

Director/a del projecte “Cuida’m futur”. Programar, planificar i avaluar el projecte mixt d’ocupació i formació. Coordinar i donar suport a l’equip docent en la planificació i avaluació del procés d’aprenentatge. Dirigir i gestionar el personal del projecte. Aplicar les sancions disciplinàries en coordinació amb l’equip tècnic. Dur a terme la gestió administrativa del projecte. Gestió del departament econòmic (el.laboració de memòries econòmiques i de tot assumpte econòmic relacionat amb el projecte) i de formació per al seguiment del projecte. Impartir les especialitats formatives FCOO01 Inserció laboral i tècniques de recerca de feina i FCOO02 Sensibilització en la igualtat d’oportunitats.

MÉSINFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: