Peó de construcció a Son Servera (SOIB)

Peó de construcció

Entidad: Empresa de construcció

Número de puestos: 20

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 03/10/2022

Fecha fin solicitudes: 06/10/2022

Funciones:

Muntar, mantenir i desmuntar bastides, escales, plataformes mòbils, reds i baranes,… senyalitzar l’obra, ajudar als/ oficials en la preparació dels treballs i manteniment del material i maquinaria.

Montar, mantener y desmontar andamios, escaleras, plataformas móviles, redes, barandillas,… señalizar la obra, ayudar a los/las oficiales/as en la preparación de los trabajos y mantenimiento del material y maquinaria.

Més informació i inscripcions: