Auxiliar d’infermeria/Auxiliar de enfermeria a Manacor (SOIB)

Auxiliar d’infermeria/Auxiliar de enfermeria

Entidad: Residència gent gran

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 20/07/2022

Fecha fin solicitudes: 27/07/2022

Funciones:

• Realitzar l’acompanyament a les persones del centre

• Atendre les necessitats assistencials (higiene, alimentació…)

• Realitzar intervencions programades per l’equip interdisciplinari dirigides a cobrir les activitats de la vida diària

• Col·laborar en la planificació, organització i execució de les activitats preventives, ocupacionals i d’oci

• Realizar el acompañamiento a las personas del centro

• Atender a las necesidades asistenciales (higiene, alimentación…)

• Realizar intervenciones programadas por el equipo interdisciplinar dirigidas a cubrir las actividades de la vida diaria

• Colaborar en la planificación, organización y ejecución de las actividades preventivas, ocupacionales y de ocio

Més informació i inscripcions:

RESTAURANT A CALA MILLOR CERCA CUINER/A / AJUDANT/A DE CUINA

-Camarero para jornada completa. Se ofrece contrato de 8 horas y dos dias libres. Imprescindible experiencia.

-Camarero y cocinero/ayudante de cocina avanzado para media jornada. ( de20:00 a 00:00)

📩-Enviar currículum a restauracioncalamillor@gmail.com o entregar en Capitan Hook o Taberna del Sur en Cala Millor.