Ajudant muntador de mobles//Ayudante montador de muebles a Manacor (SOIB)

Ajudant muntador de mobles//Ayudante montador de mueblesEntidad

Empresa fabricació mobles

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 28/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Càrrega i descàrrega de camions. Embalatges.

Control de stock//Carga y descarga de camiones. Embalajes. Control de stock

Més informació i inscripcions:

https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PRIVADA

Picapedrer of 1 / Albañil of a Manacor (SOIB)

Picapedrer of 1 / Albañil of 1

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 27/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Fer treballs especialitzats relacionats amb l’obra civil.

Realizar trabajos especializados relacionados con la obra civil.

Més informació i inscripcions:

Ajudant/a agricultor/ Ayudante/a agricultor a Sant llorenç (SOIB)

Ajudant/a agricultor/ Ayudante/a agricultor

Entidad: Agroturisme

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Sant Llorenç des Cardassar

Fecha inicio solicitudes: 27/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Cuidar vinya (Poda, manteniment i recol·lecció de raïm) Cuidar les oliveres, Poda, manteniment i recol·lecció d’oliva) Sembra, cultiu i recol·lecció de fruites i hortalisses d’estiu i tardor. Recollida d’ametlles, garroves i figues. Regar i podar arbres fruiters i recol·lecció de la fruita. Muntar alambrada Cuida i manutenció d’animals: Ovelles, cabres, ases, aviram, conills…, i recollida de la seva producció. Segar el cultiu de alfals, ordi, civada i embalatge. Emmagatzematge de la producció per alimentar els animals a l’hivern. Neteja i condicionament de les instal·lacions, magatzems, sestador,

Cuidar la viña y los olivos. Sembrar, cultivar y recolectar frutas y hortalizas. Recoger la almendra, algarroba i higos. Regar y podar árboles frutales.Montar alambrada. Cuidar ovejas, cabras, asnos, aves, conejos y recoger su producción. Segar el cultivo de alfalfa, cebada y embalaje. Almacenar la producción para alimentar los animales en invierno. Limpiar y acondicionar las instalaciones, almacenes, etc. en un agroturismo en Sant LLorenç con la supervisión del oficial primera.

Més informació i inscripcions:

Netejador-a / Limpiador-a a Manacor (SOIB)

Netejador-a / Limpiador-a

Entidad: Empresa de neteja/ Empresa de limpieza

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 27/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Neteja de sòls, mobles, vidres i buidatge de papereres o eliminació de residus. Reposició de materials; com paper higènic, etc.

Limpieza de suelos, muebles, cristales y vaciado de papeleras o eliminación de residuos. Reposición de materiales, como papel higiénico ,etc.

Més informació i inscripcions:

ADMINISTRATIU/VA a Son Servera (SOIB)

Administrativo/a

Entidad: Empresa de vins i licors / Empresa de venta de vinos y licores

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 28/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Tasques administratives en general: facturació, comprovacions de saldos clients, remacions de cobraments, comades a proveïdors, atenció telefònica, comptabilitat.

Labores administrativas en general: facturación, comprobaciones de saldos clientes, reclamaciones de cobros, pedidos a proveedores, atención telefónica, contabilidad

Més informació i inscripcions: