Personal de neteja / Personal de limpieza (SOIB)

Personal de neteja / Personal de limpieza

Entidad: Empresa de serveis de neteja / Empresa de servicios de limpieza

Número de puestos: 8

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 29/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Neteja de locals y edificis comercials, cases particulars

Limpiezas de locales y edificios comerciales, casas particulares

Més informació i inscripcions:

Manteniment/Mantenimiento a Manacor (SOIB)

Manteniment/Mantenimiento

Entidad: Empresa Intervención Psicosocial

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 29/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Manteniment d’instalacions en 6 centres -Manacor, Sta Maria, Porto Cristo, Portocolom i Felanitx- (electricitat, fontaneria bàsica, arranjament bàsic de mobiliari) .

Mantenimiento de instalaciones en 6 centros -Manacor, Sta Maria, Porto Cristo, Portocolom i Felanitx- (electricidad, fontaneria básica, arreglos básicos de mobiliario)

Més informació i inscripcions:

Bases que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa d’enginyer o enginyera com a personal funcionari interí d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament d’Artà

Bases que han de regir el procediment selectiu per constituir una borsa d’enginyer o enginyera com a personal funcionari interí d’administració especial, subescala tècnica superior, grup A, subgrup A1, de l’Ajuntament d’Artà

Més informació:

Feu clic per accedir a BOIB.pdf

Feu clic per accedir a Sol_licitud_enginyer_2022.pdf

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, dues places vacants de personal laboral fix de la categoria d’ajudant de cuina de l’Ajuntament d’Artà

Convocatòria i bases que han de regir el procediment selectiu per cobrir, pel sistema de concurs oposició, dues places vacants de personal laboral fix de la categoria d’ajudant de cuina de l’Ajuntament d’Artà

Més informació:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/84/1114450

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

Ajudant muntador de mobles//Ayudante montador de muebles a Manacor (SOIB)

Ajudant muntador de mobles//Ayudante montador de mueblesEntidad

Empresa fabricació mobles

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 28/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Càrrega i descàrrega de camions. Embalatges.

Control de stock//Carga y descarga de camiones. Embalajes. Control de stock

Més informació i inscripcions:

https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PRIVADA

Picapedrer of 1 / Albañil of a Manacor (SOIB)

Picapedrer of 1 / Albañil of 1

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 27/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Fer treballs especialitzats relacionats amb l’obra civil.

Realizar trabajos especializados relacionados con la obra civil.

Més informació i inscripcions:

Ajudant/a agricultor/ Ayudante/a agricultor a Sant llorenç (SOIB)

Ajudant/a agricultor/ Ayudante/a agricultor

Entidad: Agroturisme

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Sant Llorenç des Cardassar

Fecha inicio solicitudes: 27/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Cuidar vinya (Poda, manteniment i recol·lecció de raïm) Cuidar les oliveres, Poda, manteniment i recol·lecció d’oliva) Sembra, cultiu i recol·lecció de fruites i hortalisses d’estiu i tardor. Recollida d’ametlles, garroves i figues. Regar i podar arbres fruiters i recol·lecció de la fruita. Muntar alambrada Cuida i manutenció d’animals: Ovelles, cabres, ases, aviram, conills…, i recollida de la seva producció. Segar el cultiu de alfals, ordi, civada i embalatge. Emmagatzematge de la producció per alimentar els animals a l’hivern. Neteja i condicionament de les instal·lacions, magatzems, sestador,

Cuidar la viña y los olivos. Sembrar, cultivar y recolectar frutas y hortalizas. Recoger la almendra, algarroba i higos. Regar y podar árboles frutales.Montar alambrada. Cuidar ovejas, cabras, asnos, aves, conejos y recoger su producción. Segar el cultivo de alfalfa, cebada y embalaje. Almacenar la producción para alimentar los animales en invierno. Limpiar y acondicionar las instalaciones, almacenes, etc. en un agroturismo en Sant LLorenç con la supervisión del oficial primera.

Més informació i inscripcions:

Netejador-a / Limpiador-a a Manacor (SOIB)

Netejador-a / Limpiador-a

Entidad: Empresa de neteja/ Empresa de limpieza

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 27/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Neteja de sòls, mobles, vidres i buidatge de papereres o eliminació de residus. Reposició de materials; com paper higènic, etc.

Limpieza de suelos, muebles, cristales y vaciado de papeleras o eliminación de residuos. Reposición de materiales, como papel higiénico ,etc.

Més informació i inscripcions:

ADMINISTRATIU/VA a Son Servera (SOIB)

Administrativo/a

Entidad: Empresa de vins i licors / Empresa de venta de vinos y licores

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Son Servera

Fecha inicio solicitudes: 28/06/2022

Fecha fin solicitudes: 03/07/2022

Funciones:

Tasques administratives en general: facturació, comprovacions de saldos clients, remacions de cobraments, comades a proveïdors, atenció telefònica, comptabilitat.

Labores administrativas en general: facturación, comprobaciones de saldos clientes, reclamaciones de cobros, pedidos a proveedores, atención telefónica, contabilidad

Més informació i inscripcions:

Cambrer/a pisos-camarera/o pisos a Capdepera (SOIB)

Cambrer/a pisos-camarera/o pisos

Entidad: Hosteleria

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Capdepera

Fecha inicio solicitudes: 24/06/2022

Fecha fin solicitudes: 30/06/2022

Funciones

-Neteja d’habitacions, control d’entrades i sortides -Reportar qualsevol problema/petició amb els clients i/o les habitacions

-Limpieza de habitaciones, control de entradas y salidas -Reportar cualquier problema/petición con los clientes y/o las habitaciones

Més informació i inscripcions: