Operari neteja amb discapacitat / Operario de limpieza con discapacidad , a Artà (SOIB)

Operari neteja amb discapacitat / Operario de limpieza con discapacidad

Entidad: Empresa serveis

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Artà

Fecha inicio solicitudes: 11/05/2022

Fecha fin solicitudes: 18/05/2022

Funciones:

La persona seleccionada s’encarregarà de la neteja interior dels autocars. Haurà d’escombrar-los i fregar-los, desinfectar les zones de subjecció i la zona del conductor i netejar els vidres interiors.

La persona seleccionada se encargará de la limpieza interior de 4 autocares. Tendrá que barrerlos y fregarlos, desinfectar las zonas de agarre y la zona del conductor y limpiar los cristales interiores.

Més informació i inscripcions: