Administratiu/va a Manacor (SOIB)

Administratiu/a amb disponibilitat per a treballar fora de l’illa-Administratiu/a amb disponibilitat per a treballar fora de l’illa

Entidad: Empresa fabricació mobles

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 01/04/2022

Fecha fin solicitudes: 07/04/2022

Funciones:

Funcions generals a nivell comptable com: registre de factures de compra, factures de venda, conciliacions bancàries, pagaments per transferència, etc.

Funciones generales a nivel contable como: registro de facturas de compra, facturas de venta, conciliaciones bancarias, pagos por transferencia, etc.

El lloc de feina serà itinerant, normalment a l’estranger i amb les dietes a càrrec de l’empresa.

El puesto de trabajo será itinerante, normalmente en el extranjero y con las dietas a cargo de la empresa.

Més informació i inscripcions:

Recepcionista lloguer vehicles i excursions / Recepcionista alquiler vehículos y excursiones a Manacor. (SOIB)

Recepcionista lloguer vehicles i excursions / Recepcionista alquiler vehículos y excursiones

Entidad: Empresa lloguer vehicles i excursions

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 02/04/2022

Fecha fin solicitudes: 08/04/2022

Funciones:

Lloguer de vehicles i venda de excursions

Alquiler de vehículos y venta de excursiones

Més informació i inscripcions: