PERSONAL DE NETEJA A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

L ‘Ajuntament d’Artà té previst contractar, de manera temporal i a jornada completa, una persona per al servei de neteja a la residència de persones majors d’Artà, per cobrir l’excedència d’una treballadora a partir del 16 de març de 2022, aproximadament.
REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Títol de Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell A2).
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de les mateixes característiques.
 • Formació relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 3 al 9 de març de 2022 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a les oficines municipals de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’ha d’entregar còpia del DNI, els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) i document que acrediti els coneixements de llengua catalana. En el cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  Només es valoraran els mèrits que s’hagin presentat, com a màxim, en la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.
  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell A2, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà divendres 11 de març a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament

Més informació:

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

CAMBRER /A DE PISOS a Pollença (SOIB)

Ocupación: Cambrer/a de pisos // Camarero/a de pisos

Entidad: Aparthotel

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Pollença

Isla: Mallorca

Fecha inicio solicitudes: 03/03/2022

Fecha fin solicitudes: 06/03/2022

Funciones:

Netejar habitacions i zones comunes.

Limpieza de habitaciones y zonas comunes.

Més informació i inscipcions:

ADMINISTRATIU/VA a Manacor (SOIB)

Ocupación: Administratiu/va

Entidad: Empresa de fabricació de mobles

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 03/03/2022

Fecha fin solicitudes: 06/03/2022

Funciones:

Asientos comptables, tancaments mensuals, preparació AEAT mensuals/trimestrals (303,115), seguiment de factures impagades, reclamacions pendents, conciliacions bancàries, facturació.

Asientos contables, cierres mensuales, preparación AEAT mensuales/trimestrales (303,115), seguimiento de facturas impagadas, reclamaciones pendientes, conciliaciones bancarias, facturación.

Més informació i inscripcions:

RECEPCIONISTA a Sant Llorenç (SOIB)

Ocupación: Recepcionista

Entidad: Empresa hostelería

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Sant Llorenç des Cardassar

Fecha inicio solicitudes: 03/03/2022

Fecha fin solicitudes: 04/03/2022

Funciones:

Les propies d’un recepcinista d’hotel, recepció y gestió de reserves, atenció al client, check in, check out.

Las propias de recepcionista de hotel, recepción y gestión de reservas, atención al cliente, check in, check out…

Més informació i inscripcions:

Repartidor/a Operari de Magatzem a Santa Margalida. (SOIB)

Ocupación: Repartidor/a Operari de Magatzem. Repartidor -a / Operario de Almacén

Entidad: Empresa de distribució

Número de puestos: 3

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes: 03/03/2022

Fecha fin solicitudes: 07/03/2022

Funciones:

Repartidor de masses congelades, càrrega i descràrrega de furgoneta 3500kg.

Gestions d’emmagatzematge i preparació de producte, treball dins càmera frigorífica a -20g

Repartidor de masas congeladas, carga y descarga de furgoneta 3500kg.

Gestiones de almacenaje y preparación de producto, trabajo dentro de cámara frigorífica a -20g.

Més informació i inscripcions:

CUINER/A a Capdepera (SOIB)

Cuiner/Cocinero

Entidad: Restaurant cuina mediterrànea//Restaurante cocina mediterránea

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Capdepera

Fecha inicio solicitudes: 03/03/2022

Fecha fin solicitudes: 08/03/2022

Funciones:

Cuiner amb experiència per treballar a restaurant de cuina mediterrànea, peixos i paelles

Cocinero con experiencia para restaurante de comida mediterránea, pescado y paellas.

Persona responsable amb experiència gestionant i dirigint un equip

Persona responsable con experiencia gestionando y dirigiendo un equipo

Més informació i inscripcions: