Responsable de manteniment / Responsable de Mantenimiento a Santa Margalida. (SOIB)

Responsable de manteniment / Responsable de Mantenimiento

Entidad: Empresa hotelera

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes: 24/02/2022

Fecha fin solicitudes: 02/03/2022

Funciones:

Les seves funcions principals seran les següents: – responsable del manteniment de les instal·lacions de l’hotel, habitacions, àrees de zones comunes i piscines -Realitzar les accions de manteniment preventiu i correctiu de les diferents àrees de lestabliment. -Atendre les necessitats de reparació a les habitacions, zones comunes o equips de lestabliment. -Assistir els clients en les necessitats relacionades amb el manteniment. -Mantenir actualitzats els registres exigits en el pla de manteniment. -Supervisar els treballs encarregats a proveïdors externs. Sus principales funciones serán las siguientes: -Responsable del mantenimiento de las instalaciones del hotel, habitaciones, áreas de zonas comunes y piscinas -Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes áreas del establecimiento. -Atender las necesidades de reparación en las habitaciones, zonas comunes o equipos del establecimiento. -Asistir a los clientes en las necesidades relacionadas con el mantenimiento. -Mantener actualizados los registros exigidos en el plan de mantenimiento. -Supervisar los trabajos encargados a proveedores externos.

Més informació i inscripcions: