ELECTRICISTA a Sant Llorenç (SOIB)

Electricista

Entidad: Empresa de electricidad

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Sant Llorenç des Cardassar

Fecha inicio solicitudes: 23/02/2022

Fecha fin solicitudes: 28/02/2022

Funciones:

Muntatge i canalització i línies subterrànies, aèria, reforma interior: muntatge de lluminàries, mecanismes i protecció, quadres, etc.

Montaje y canalización y líneas subterráneas, aérea, reforma interior: montaje de luminarias, mecanismos y protección, cuadros, etc.

Més informació i inscripcions: