Mecànic de vehicles / Mecánico de vehículosEntidad a Manacor (SOIB)

Mecànic de vehicles / Mecánico de vehículos

Entidad: Taller mecànic / Taller mecánico

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor (Son Macià)

Fecha inicio solicitudes: 17/02/2022

Fecha fin solicitudes: 27/02/2022

Funciones:

Reparació de vehicles a motor (canvi d’oli, canvi de pneumàtics, etc) / Reparación de vehículos a motor (cambiar aceite, cambiar neumáticos, etc.).

Més informació i inscripcions:

https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PRIVADA

Picapedrer of 1 / Albañil of 1 a Manacor (SOIB)

Picapedrer of 1 / Albañil of 1

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 5

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 18/02/2022

Fecha fin solicitudes: 11/03/2022

Funciones:

Treballs de construcció en general y encofrat.

Trabajos de construcción en general y encofrado

Més informació i inscripcions: