CADENA HOTELERA, HIPOTELS, CERCA PERSONAL A MALLORCA.

Maitre (Mallorca)

Jefe/a de Bar (Mallorca)

Jefe/a de Sector Bar (Mallorca)

Jefe/a de Sector Comedor (Mallorca)

Camarero/a comedor (Mallorca)

Camareros/as y ayudante Bar (Mallorca)

Community Manager (Mallorca)

2º Jefe de Recepción (Mallorca)

Mes informació i inscripcions:

https://www.hipotels.com/trabaja/?fbclid=IwAR1NnAJERX9hJx1rFbBCGXvlxe0HgZf8U3e98VBzutwf3eyo-Le2y-ZIPOY

Responsable de manteniment a Santa Margalida (SOIB)

Ocupación: Responsable de manteniment / Responsable de Mantenimiento

Entidad: Empresa hotelera

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes: 17/02/2022

Fecha fin solicitudes: 23/02/2022

Funciones:

Les seves funcions principals seran les següents:

– Responsable del manteniment de les instal·lacions de l’hotel, habitacions, àrees de zones comunes i piscines

-Realitzar les accions de manteniment preventiu i correctiu de les diferents àrees de lestabliment.

-Atendre les necessitats de reparació a les habitacions, zones comunes o equips de lestabliment. -Assistir els clients en les necessitats relacionades amb el manteniment.

-Mantenir actualitzats els registres exigits en el pla de manteniment. -Supervisar els treballs encarregats a proveïdors externs. Sus principales funciones serán las siguientes:

-Responsable del mantenimiento de las instalaciones del hotel, habitaciones, áreas de zonas comunes y piscinas

-Realizar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las diferentes áreas del establecimiento.

-Atender las necesidades de reparación en las habitaciones, zonas comunes o equipos del establecimiento.

-Asistir a los clientes en las necesidades relacionadas con el mantenimiento.

-Mantener actualizados los registros exigidos en el plan de mantenimiento.

-Supervisar los trabajos encargados a proveedores externos.

Més informació i inscripcions:

Gerocultor/a a Manacor (SOIB)

Ocupación

Gerocultor/a

Entidad: Residència tercera edat

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes:17/02/2022

Fecha fin solicitudes:10/03/2022

Funciones:

Les funcions principals serien/Las funciones principales serán:

• Realitzar acompanyament a les persones del centre/Realizar el acompañamiento a las personas del centro.

• Atendre les necessitats assistencials (higiene, alimentació…)/Atender a las necesidades asistenciales (higiene, alimentación…)

• Realitzar intervencions programades per l’equip interdisciplinar dirigides a cobrir les activitats de la vida diària/Realizar intervenciones programadas por el equipo interdisciplinar dirigidas a cubrir las actividades de la vida diaria.

• Col.laborar en la planificació, organització i execució de les activitats preventives, ocupacionals i d’oci/Colaborar en la planificación, organización y ejecución de las actividades preventivas, ocupacionales y de ocio.

Més informació i inscripcions:

https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PRIVADA

Personal de manteniment de sistemes contra incendis (peó o oficial) a Manacor (SOIB)

Personal de manteniment de sistemes contra incendis (peó o oficial) / Personal de mantenimiento de sistemas contra incendios (peón o oficial)Entidad

Empresa d’instal·lacions /Empresa de instalaciones

Número de puestos:2

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 17/02/2022

Fecha fin solicitudes: 21/02/2022

Funciones:

Instal·lació i manteniment de sistemes contra incendis / Instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios.

Més informació i inscripcions:

Oficial manteniment a Manacor. (SOIB)

Oficial manteniment

Entidad: Empresa hostelería

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 16/02/2022

Fecha fin solicitudes: 22/02/2022

Funciones:

Desitgem incorporar al nostre equip un/a Oficial de Manteniment amb experiència en electricitat, lampisteria, pintura i fusteria, perquè pugui donar suport en el manteniment tant preventiu com correctiu de les seves instal·lacions.

Com serà el teu dia a dia treballant amb nosaltres? – T’encarregaràs del manteniment i bon funcionament de les instal·lacions de l’hotel.

– En cas de problemes o avaries, gestionaràs la seva reparació.

– Et centraràs en resoldre situacions bàsiques relacionades amb l’electricitat, lampisteria, pintura, etc. de l’hotel.

Deseamos incorporar a nuestro equipo un/a Oficial de Mantenimiento con experiencia en electricidad, fontanería, pintura y carpintería, para que pueda dar apoyo en el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de sus instalaciones.

¿Cómo será tu día a día trabajando con nosotros? – Te encargarás del mantenimiento y buen funcionamiento de las instalaciones del hotel.

– En caso de problemas o averías, gestionarás su reparación.

– Te centrarás en resolver situaciones básicas relacionadas con la electricidad, fontanería, pintura, etc. del hotel.

Més informació i inscripcions:

Recepcionista d’hotel / Recepcionista de hotel a Capdepera (SOIB)

Recepcionista d’hotel / Recepcionista de hotel

Entidad: Empresa hotelera

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Capdepera

Fecha inicio solicitudes: 16/02/2022

Fecha fin solicitudes: 22/02/2022

Funciones:

Check-in /check-out dels clients, facturació de departament, atenció al client, etc en un hotel de Sa Font de sa Cala /Check-in /check-out de los clientes, facturación de departamento, atención al cliente, etc en un hotel de Sa Font de sa Cala.

Més informació i inscripcions: