Mecànic de vehicles / Mecánico de vehículos a Manacor (SOIB)

Mecànic de vehicles / Mecánico de vehículos

Entidad:Taller mecànic / Taller mecánico

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Isla: Mallorca

Fecha inicio solicitudes: 12/01/2022

Fecha fin solicitudes: 26/01/2022

Funciones:
Reparació de vehicles a motor (canvi d’oli, canvi de pneumàtics, etc) / Reparación de vehículos a motor (cambiar aceite, cambiar neumáticos, etc.). Lloc de feina: Son Macià

Més informació i inscripcions:

Aux.administratiu/va a Manacor (SOIB)

Aux.administratiu/va

Entidad:

Empresa construcció

Número de puestos1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 14/01/2022

Fecha fin solicitudes: 17/01/2022

Funciones:
– Atenció telefònica i visites, gestió de documents, agenda, comptabilitat bàsica, factures, en empresa de construcció – Atención de llamadas telfónicas y visitas, gestión de documentos, agenda, contabilidad básica, facturas, en empresa de construcción

Més informació i inscripcions:

Auxiliar d’administració / Auxiliar de administración (SOIB)

Ocupación: Auxiliar d’administració / Auxiliar de administración

Entidad: Empresa d’espectacles / Empresa de espectáculos

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Sa Pobla

Fecha inicio solicitudes: 14/01/2022

Fecha fin solicitudes: 17/01/2022

Funciones:
Gestió laboral, contractes, nòmines i certificats amb el programa A3 NOM, atenció telefònica, enviament de correus electrònics i revisió de factures. Gestión laboral, contratos, nóminas y certificados con el programa A3 NOM, atención telefónica, envío de e-mails y revisión de facturas

Més informació i inscripcions: