Peó de construcció / Peón de construcció (SOIB)

Línea 1. SOIB Reactiva 2021 dirigida a jóvenes menores de 30 años en desempleo.

Ocupación
Peó de construcció / Peón de construcció

Entidad: SR L1 Ajuntament de Santa Margalida

Número de puestos:5

Municipio lugar de trabajo: Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes: 05/11/2021

Fecha fin solicitudes: 10/11/2021

Funciones:
Tasques pròpies d’un peò de construcció a obres i serveis municipals. Tareas propias de un peón de construcció en obras i servicios municipales

Més informació i inscripcions:

Tècnic/a Soci – Sanitari i/o Aux.Infermeria – Técnico/a Socio-Sanitario y/o Aux.Enfermería (SOIB)

Ocupación:Tècnic/a Soci – Sanitari i/o Aux.Infermeria – Técnico/a Socio-Sanitario y/o Aux.Enfermería

Entidad: Entitat social /Entidad social

Número de puestos: 5

Municipio lugar de trabajo: Marratxí

Fecha inicio solicitudes: 09/11/2021

Fecha fin solicitudes: 19/11/2021

Funciones
– Atenció integral directa a persones amb Paràlisi Cerebral i/o discapacitat afí en tots els ordres de la vida quotidiana (higiene, autonomia personal, desplaçaments, alimentació, col·locació adaptacions, etc). – Col·laboració en les tasques generals de l’equip del servei // -Atención integral directa a personas con Parálisis Cerebral y/o discapacidad afín en todos los órdenes de la vida cotidiana (higiene, autonomía personal, desplazamientos, alimentación, colocación adaptaciones, etc). -Colaboración en las tareas generales del equipo del servei.

Més informació i inscripcions:

Oficial 1ª fontaneria (SOIB)

Oficial 1ª fontaneria

Entidad:Instal·lacions de fontaneria / Instalaciones de fontanería

Número de puestos:1

Municipio lugar de trabajo: Sant Llorenç des Cardassar

Fecha inicio solicitudes: 09/11/2021

Fecha fin solicitudes: 14/11/2021

Funciones:
Intal·lacions i reparacions de fontaneria, sòl radiant, inst. de maquinària, sanitaris, climatització, i tot tipus de tasques referents a fontaneria / Instalaciones y reparaciones de fontanería, suelo radiante, inst. de maquinaria, sanitarios, climatización, y todo tipo de tareas referentes a fontanería.

Més informació i inscripcions: