Ajudant de cuina a Palma

Servei en el menjador. Preparar i recollir el menjador en cada menjada. Encesa i manteniment del forn i altres feines que que sol·licita el cuiner o cuinera de torn.

Sector: Residència de gent gran.
Data d’inici: 01/06/21
Salari: 903,87€ + plus per diumenges i festius treballats.
Horari: Torns rotatius de matí o horabaixa.
Tipus/durada de contracte: Substitució (juny-octubre).
Formació / Titulació: És necessari haver realitzat el curs de manipulador d’aliments
Informàtica: Maneig del paquet Office.
Experiència: Se valorarà experiència en llocs similars.
Altres: Habilitats socials. Bona presència.
Com sol·licitar: Enviar CV a: adm@hijasdelamisericordia.com amb la ref. Infojove [AJUDANTCUINA21]

Tècnic/a de gestió de projectes

Abrimos proceso de selección para cubrir dos lugares en nuestro equipo.Técnico de gestión de proyectos: literatura

– Técnico de gestión de proyectos: patrimonio oral

Recepción de candidaturas hasta el 21 de mayo de 2021

Reglas disponibles aquí: https://www.mallorcaliteraria.cat/…/ofertes/1620936503.pdf

AUXILIAR D’INFERMERIA a Artà

MANUEL GALAN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a auxiliar d’infermeria per a treballar a la Residència de persones majors d’Artà, a mitja jornada, a partir de l’1 de juny, i fins a la cobertura definitiva de la plaça.
REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell B2).
  -No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió de la titulació de tècnic d’auxiliar d’infermeria o equivalent.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de similars característiques.
 • Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 14 al 20 de maig de 2021 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a l’oficina municipal de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’ha d’entregar còpia del DNI, original o còpia de la titulació exigida per prendre part en aquest Ban, document que acrediti els coneixements de llengua catalana, documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). En el cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell B2, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dilluns 24 de maig a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.
 • Més Informació:

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

EDUCADOR/A SOCIAL a Artà

MANUEL GALÁN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER


Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, de manera temporal, a jornada completa i per 6 mesos de feina, un/a educador/a de medi obert, a partir de dia 1 de juny de 2021.
REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell C1).
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió de la titulació de grau o la diplomatura d’Educador/a social o estar degudament habilitat per a l’exercici com Educador/a Social pel Col·legi professional corresponent.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de similars característiques.
 • Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 17 al 24 de maig de 2021 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a l’oficina municipal de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). En el cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada
  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell C1, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dimecres 26 de maig a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.

Més informació:

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91

TREBALLADOR/A SOCIAL a Artà

MANUEL GALÁN MASSANET, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,
FA A SABER
Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar, a jornada completa, un/a treballador/a social durant el temps que duri la baixa per maternitat de la treballadora responsable.
REQUISITS:

 • Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell C1).
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el compliment de les funcions corresponents.
 • No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, no trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
 • Estar en possessió de la titulació de grau o la diplomatura en Treball Social.
  ES VALORARÀ:
 • Experiència en un lloc de feina de similars característiques.
 • Formació específica relacionada amb la feina a desenvolupar.
  ENTREGA DE SOL·LICITUDS I CURRÍCULUM:
  Del 17 al 24 de maig de 2021 (ambdós dies inclosos), a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (edifici Can Solivelles) o a l’oficina municipal de la Colònia de Sant Pere.
  Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació). En el cas d’acreditar experiència laboral s’haurà d’aportar juntament amb els contractes o nòmines, una vida laboral actualitzada.
  PROVA DE CATALÀ:
  La data de realització de la prova de nivell C1, per a les persones que no puguin acreditar aquest coneixement, serà dimecres 26 de maig a les 9.00 h al segon pis de l’edifici de l’Ajuntament.

Més informació:

http://arta.cat/ajuntament/article.php?idcat=6&idsubcat=42&idart=91