PEÓ AGRÍCOLA

Ocupación: Peó agrícola

Entidad: Explotació agrícola

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 12/03/2021

Fecha fin solicitudes: 17/03/2021

Funciones:
L’empresa és una granja dedicada a l’explotació vacuna. La tasca que ha de dur a terme és: monyir juntament amb LA responsable de la finca, netejar les instal·lacions on es muny i les intal·lacions dels animals. Donar menjar a les vaques i vadelles. Realitzar diferents tasques agrícoles depenent de l’etapa de l’any. És important que tengui gust per la feina i interès pel que fa.

INSCRIPCIONS: