Oficial- a 1era construcció/ Oficial- a 1a construcción (SOIB)

Núm. oferta: 04 2021 000443

Ocupación: Oficial- a 1era construcció/ Oficial- a 1a construcción

Entidad: Empresa de construcció/ Empresa de construcció

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Inca

Fecha inicio solicitudes: 22/02/2021

Fecha fin solicitudes: 01/03/2021

Funciones:
Col·locació de rajoles, alicatats, treballs de picapedrer en general/ Colocación de suelos, alicatado, albañilería en general

Més informació:

Infermer/a A INCA I SANTA MARGALIDA

Núm. oferta: 04 2020 002269

Ocupación:Infermer/a

Entidad: Residència gent gran

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Inca i Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes:22/02/2021

Fecha fin solicitudes: 07/03/2021

Funciones:

És el personal proveït de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l’exercici de la seva professió. Desenvoluparà les funcions que es detallen a continuació així com aquelles que li siguin sol·licitades i que tinguin relació amb les mateixes i / o amb la seva titulació i competència professional: • En algunes situacions i sempre que l’empresa ho requereixi, aquest professional pot exercir les funcions de coordinació i supervisió de les cures que es prevegin en el Pla de cures i atenció a la persona usuària, sempre que estiguin incloses en el seu àmbit funcional. • Vigilar i atendre les persones usuàries, les seves necessitats generals humanes i sanitàries, especialment en el moment en què aquests necessitin dels seus serveis. • Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives, específicament els tractaments. • Prendre la pressió sanguínia, el pols i la temperatura. • Col·laborar amb el personal mèdic preparant el material i medicaments que hagin de ser utilitzats. • Ordenar les històries clíniques, anotar les dades relacionades amb la pròpia funció que hagi de figurar. • Atendre a la persona usuària enllitada per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de menjars als malalts i subministrant directament a aquells pacients que aquesta alimentació requereixi instrumentalització (sonda nasogàstrica, sonda gàstrica, etc.). • Cura i neteja de l’adhesiu i l’estoma d’aquells usuaris colontomizados. • Controlar la higiene personal de les persones usuàries i també els medicaments i aliments que aquests tinguin en les habitacions. • Atendre les necessitats sanitàries que tingui el personal que treballa al centre i siguin de la seva competència. • Col·laborar amb fisioterapeutes en les activitats, el nivell de qualificació de les quals siguin compatibles amb la seva titulació d’Infermer / a, quan les seves funcions específiques ho permetin.

Més informació: