Oficial- a 1era construcció/ Oficial- a 1a construcción (SOIB)

Núm. oferta: 04 2021 000443

Ocupación: Oficial- a 1era construcció/ Oficial- a 1a construcción

Entidad: Empresa de construcció/ Empresa de construcció

Número de puestos: 1

Municipio lugar de trabajo: Inca

Fecha inicio solicitudes: 22/02/2021

Fecha fin solicitudes: 01/03/2021

Funciones:
Col·locació de rajoles, alicatats, treballs de picapedrer en general/ Colocación de suelos, alicatado, albañilería en general

Més informació:

Infermer/a A INCA I SANTA MARGALIDA

Núm. oferta: 04 2020 002269

Ocupación:Infermer/a

Entidad: Residència gent gran

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Inca i Santa Margalida

Fecha inicio solicitudes:22/02/2021

Fecha fin solicitudes: 07/03/2021

Funciones:

És el personal proveït de la titulació corresponent i amb capacitat legal per a l’exercici de la seva professió. Desenvoluparà les funcions que es detallen a continuació així com aquelles que li siguin sol·licitades i que tinguin relació amb les mateixes i / o amb la seva titulació i competència professional: • En algunes situacions i sempre que l’empresa ho requereixi, aquest professional pot exercir les funcions de coordinació i supervisió de les cures que es prevegin en el Pla de cures i atenció a la persona usuària, sempre que estiguin incloses en el seu àmbit funcional. • Vigilar i atendre les persones usuàries, les seves necessitats generals humanes i sanitàries, especialment en el moment en què aquests necessitin dels seus serveis. • Preparar i administrar els medicaments segons prescripcions facultatives, específicament els tractaments. • Prendre la pressió sanguínia, el pols i la temperatura. • Col·laborar amb el personal mèdic preparant el material i medicaments que hagin de ser utilitzats. • Ordenar les històries clíniques, anotar les dades relacionades amb la pròpia funció que hagi de figurar. • Atendre a la persona usuària enllitada per malaltia, efectuant els canvis posturals prescrits, controlant el servei de menjars als malalts i subministrant directament a aquells pacients que aquesta alimentació requereixi instrumentalització (sonda nasogàstrica, sonda gàstrica, etc.). • Cura i neteja de l’adhesiu i l’estoma d’aquells usuaris colontomizados. • Controlar la higiene personal de les persones usuàries i també els medicaments i aliments que aquests tinguin en les habitacions. • Atendre les necessitats sanitàries que tingui el personal que treballa al centre i siguin de la seva competència. • Col·laborar amb fisioterapeutes en les activitats, el nivell de qualificació de les quals siguin compatibles amb la seva titulació d’Infermer / a, quan les seves funcions específiques ho permetin.

Més informació:

Voluntariado con todos los gastos pagados en Cremona (Italia)

Una oportunidad única para dar a tu CV una experiencia internacional y aprender otro idioma.

Con todos los gastos pagados de viaje, alojamiento, comida, dinero bolsillo, formaciones, seguro, gastos de la casa, etc.

12 meses

Del 01/03/2021 al 28/02/2022

Més informació:

1 año de voluntariado en inclusión y trabajo comunitario en Cremona, Italia

CoNVOcatòria per a la contractació de personal tècnic de laboratori per a la Plataforma Biobanc

Més informació:

http://www.idisba.es/cat/Recursos-Humans/Ofertes-de-treball/ID/1388/Convocatoria-per-a-la-contractacio-de-personal-tecnic-de-laboratori-per-a-la-Plataforma-Biobanc?fbclid=IwAR1jtsCKWfEn_Ty896FjMthUsAtqqEwdO2C-x20UfuzIQURqqDcslaFHJCg

Picapedrer Oficial 1ª/Albañil oficial 1ª. (SOIB)

Núm. oferta: 04 2021 000285

Ocupación: Picapedrer Oficial 1ª/Albañil oficial 1ª

Entidad: Empresa construcció

Número de puestos: 2

Municipio lugar de trabajo: Manacor

Fecha inicio solicitudes: 16/02/2021

Fecha fin solicitudes: 21/02/2021

Funciones: Treballs d’obra/Trabajos de albañilería

Més informació:

perforista de cantera a porreres

PERFIL SOL.LICITAT I CATEGORIA LABORAL: Perforista de cantera.

REQUISITS: Se valorará experiencia en el puesto, formación según ITC 02.2.01 y estar en posesión de carnet de artillero.

LOCALITAT DE TREBALL: Porreres

HORARI: 6.30 h a 14.30 h

SALARI: segons conveni del sector

ADREÇA ELECTRÒNICA PER ENVIAR EL CURRICULUM: mauro@canterasonamat.es