Ofertes Mancomunitat del Pla a Porto Cristo i a Muro

Dues ofertes més de la borsa de la Mancomunitat del Pla de Mallorca :

– Ajudant de cuina a un hotel de Porto Cristo.
Contracte fins a final de temporada.
Experiència en el sector. 
Jornada completa.
Salari segons conveni.
Persones interessades enviar el cv a: direccion.hams@castellhotels.com

– Higienista/Aux. clínica dental a Muro.
Coneixements del programa informàtic GESDEN.
Jornada completa.
1200€.
Persones interessades enviar el cv a: pedronact@yahoo.es

Anuncis

Recepcionista a Inca

OFERTA DE TRABAJO:

RECEPCIONISTA EN FÁBRICA RAMIS
En la Fábrica Ramis necesitamos recepcionista para incorporación inmediata.
Imprescindible el dominio de dos idiomas extranjeros: inglés, alemán y/o francés.
Don de gentes, capacidad de anticipación y atención a los detalles.
Competencias organizativas y administrativas valoradas.
Interesados por favor enviar un CV a: cultura@fabricaramis.com

Concurs oposició auxiliar d’infermeria IBSALUT

IBSALUT  ha convocat  el concurs oposició  auxiliar d’infermeria

Amb la sol·licitud s’han de presentar els següent documents :

a) Fotocòpia del document d’identitat (DNI, NIE o passaport). Les persones que, d’acord amb la base 2.1.a, tenguin dret a participar en el procés selectiu per una causa determinada de parentiu o dependència han de presentar una fotocòpia compulsada d’algun document que acrediti aquesta circumstància.

b) Resguard acreditatiu d’haver pagat la taxa de l’examen (DUI, exemplar per a l’Administració), en el qual ha de figurar el segell de l’entitat bancària que acrediti que s’ha efectuat el pagament.

c) Titulació acadèmica necessària per poder participar en aquesta convocatòria.

d) Acreditar els coneixements de català corresponents al certificat B1..

Les persones que vagin per promoció interna, 

Més informació

El SOIB crearà un servei d’orientació especialitzada per a majors de 45 anys i aturats de llarga durada

El conseller de Treball, Comerç i Indústria, Iago Negueruela, el director general d’Ocupació i Economia, Llorenç Pou, i el director del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Pere Torrens, s’han reunit  amb l’Associació de Majors Aturats per a l’Ocupació de Balears (AMPEB). A la reunió s’han posat en comú les necessitats dels aturats de llarga durada i majors de 45 anys i s’han abordat conjuntament iniciatives que afavoreixin a la inserció laboral d’aquest col·lectiu.

El Govern balear està treballant en la creació d’un servei d’orientació especialitzat que s’adapti a les necessitats particulars del col·lectiu, donat que els majors de 45 anys i aturats de llarga durada sovint experimenten majors dificultats per trobar oportunitats laborals i, en molts casos, tampoc no tenen ingressos donat que no reben cap tipus de prestació.

En aquesta línia, Negueruela ha apuntat que el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020 estableix com col·lectiu prioritari i d’atenció immediata els majors de 45 anys i aturats de llarga durada i reserva un total de 67 milions d’euros per a la posada en marxa de mesures específiques, la major partida pressupostària del Pla.

Un dels objectius del Pla d’Ocupació de Qualitat és donar continuïtat al programa SOIB Visibles, que ja ha permès la contractació pública de més de 1.000 aturats de llarga durada i majors de 45 anys, potenciar iniciatives ja existents, com els incentius a les empreses per a la contractació d’aquest col·lectiu i fomentar noves actuacions en matèria d’orientació i intermediació laboral.

2183250