Convocatòria borsa d’auxiliar admininstratiu Ajuntament de Son Servera

.1Es convoca un concurs-oposició per a la constitució d’una borsa de treball d´ AUXILIAR ADMINISTRATIU de l’Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), per a la cobertura, com a personal funcionari amb caràcter d’interinitat, de les necessitats que puguin subvenir en el servei, com ara necessitats urgents derivades de l’augment de la demanda, baixes laborals (per IT, maternitat, etc),  jubilacions, llicències, vacances, etc.

1.2El procediments de selecció dels aspirants s’efectuarà mitjançant convocatòria pública, que consistirà, per una banda, en una fase d’oposició, consistent en la realització i superació d’un seguit de proves i, per l’altra, en una fase de valoració dels mèrits que es detallen en aquesta convocatòria.

1.3En primer lloc es durà a terme la fase d’oposició i en segon lloc, i només per a aquelles persones aspirants que superin la fase d’oposició, la fase de concurs.

1.4L’ordre de prelació de la borsa de treball restarà determinat per la qualificació obtinguda en el procés selectiu, resultant del sumatori entre la fase d’oposició i la fase de valoració dels mèrits. En cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:

  •  Major puntuació obtinguda quant a cursos de formació.
  •  Majors de 18 anys en cerca de la primera ocupació.

1.5En el cas de persistir l’empat, es resoldrà per sorteig.

1.6Dita plaça està dotada, mensualment, amb el sou aproximat següent: 1.611´86,-euros/mensual.

Més informació

 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10630/592193/convocatoria-borsa-d-auxiliar-administratiu

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s