BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA PER A NOMENAMENTS INTERINS EN LA PLAÇA VACANT DE RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA PER A NOMENAMENTS INTERINS EN LA PLAÇA VACANT DE RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Per part d’aquesta Batlia en data d’avui s’ha dictat resolució per la qual s’aproven les bases que regiran la convocatòria per la creació d’una borsa per a nomenament d’interins, mitjançant concurs del referit lloc de feina, les quals es publiquen íntegres per a general coneixement:

«PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA I FORMA DE SELECCIÓ.

És objecte d’aquesta convocatòria la definició dels requisits i mèrits que han de regir el procediment per a la creació d’una borsa de personal interí per cobrir les vacants de responsable de recursos humans de l’ajuntament de Santa Margalida, grup A2.

La missió del lloc de treball és gestionar, programar, establir i concretar les estratègies, polítiques i procediments de la Corporació en matèria de recursos humans, d’acord amb les directrius emanades dels òrgans de govern i la secretaria general, les normes legals i els criteris d’eficàcia, eficiència i equitat en la gestió pública, amb l’objecte d’aconseguir una plantilla adequada, motivada, amb uns costos adequats i un funcionament eficient i objectiu.

El procediment de selecció serà el concurs de mèrits.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2015/10296/563692/bases-de-la-convocatoria-per-accedir-per-concurs-d

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s